Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1441
Title: Aydın ilinde yapı kimyasallarının üretilebilirliği; Bir fizibilite etüdü
Other Titles: Producing of the plasticizer in Aydin; A feasibility study
Authors: İşli, Durcan Özgün
Advisors: Semih Coşkun
Keywords: Analitik Hiyerarşi Süreci
Analytical Hierarchy Process
Yatırım Analizi
Investment Analysis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: İnsanoğlunun barınma ihtiyacına en uygun çözümü üreten beton teknolojisi günümüzde oldukça gelişmiştir. Son yıllarda dünyadaki bu gelişimin en büyük pay sahiplerinden biri beton üretiminde kullanılan akışkanlaştırıcılardır. Bu çalışmada da akışkanlaştırıcıların Türkiye'de üretim durumu incelenmiş ve Aydın'da kurulacak bir hiper akışkanlaştırıcı tesisinin fizibilite etüdü yapılmıştır. Fizibilite etüdünde üretim kapasitesi belirlenirken AHP ve TDP yöntemleri kullanılmış ve üretim kapasitesi doğrultusunda maliyet kalemleri ve gelir kalemleri oluşturulmuştur. Projenin kâra geçeceği süre hesaplanmış, sonucunda yatırımın yapılması uygun bulunmuştur.
At the present days, technology of concrete is progressing to generate the most appropriate solution for housing needs of human beings. In recent years, plasticisers using to produce of concrete are the one of the largest shareholders of this development. In this study, examined producing of plasticizer in Turkey and feasibility etude of hyper plasticizer foundation in Aydın. At feasibility etude, AHP and TDP methods are used to determining the capacity of production and expense items and revenue are created in accordance with capacity of production.the projects break – even point is calculated and as a result investment was appropriate to make.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1441
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Durcan Özgün İşli.pdf2.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

22
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.