Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1447
Title: Bobin boyama kalitesinin iyileştirilmesi yöntemleri
Other Titles: Improving methods of cone dyeing quality
Authors: Yazır, Esra
Advisors: Resul Fettahov
Keywords: İplik
Bobin
Sarım Yoğunluğu
Bobin Boyama
Renk Farkı
İplik Numarası
Yarn
Yarn Count
Cone
Winding Density
Cone Dyeing
Colour Difference
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Teknolojinin gelişmesi ile var olan tekstil üretiminde daha kaliteli ve daha düşük maliyetli yöntemler elde edilebilir ya da yeni üretim yöntemleri tasarlanabilir. Buna göre, tekstil boyama türlerinden biri olan iplik boyamada en yaygın kullanılan bobin boyama yöntemindeki boyarmadde kullanımını azaltmak ve maliyeti düşürmek amacıyla belirli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda boyama işleminin verimliliğine önemli derecede etkisi olan bobinin sarım yoğunluğu ve patron yapısı üzerine literatür çalışması yapılmış, önceki patentler incelenmiş ve deneysel çalışmalar yapılmıştır. Özellikle boyamanın kaliteli olması için hazırlanan bobinlerin sarım yoğunluğu çok önemli bir parametre olup ipliklerin boyama sırasında katlar arasında farklı boya alımlarına neden olabilmektedir. Bu çalışmada esasen bobinin sarım yoğunluğunun ve patronun yapısının boyanmaya etkisini tespit etmek amacıyla deneysel çalışmalar yapılmıştır. Deneylerin yapılması sırasında farklı numaralarda %100 pamuk ring iplikleri, yararlı yüzey katsayısı yüksek yeni boyama patronları ve Küçüker Tekstil A.Ş.’de üretilen ve kullanılan mevcut boyama patronları kullanılmıştır. Bahsettiğimiz patronlarla hazırlanmış boyama bobinlerimiz aynı şartlar altında boyanmıştır. Elde edilen boyama bobinlerinden renk numuneleri alınmış ve bu numuneler spektrofotometrede ölçülmüştür. Elde edilen verilerden tablolar hazırlanmış ve grafikler çizilmiştir. Çalışmalar sonucu tespit edilmiştir ki, 2 bar basınçta yapılan boyama sırasında sarım yoğunluğu 0,41 ve 0,43 g/cm3 olan bobinlerde renk farklılığı daha düşük görülmektedir. Yararlı yüzey katsayısı yüksek olan boyama patronunun kullanımı sırasında oluşan renk farklılığının, yararlı yüzey katsayısı düşük olan mevcut patronunun kullanımına göre daha az olduğu gözlenmiştir.
Not only existent textile production methods can be obtained more qualified by lower costs but also new production methods can be designed according to the improvements in technology. According to this, in cone dyeing which most widely used dyeing method in yarn dyeing which one of the textile dyeing types, in order to reduce the use of dyestuff and cost, specific studies have been done. In these studies, have a significant impact to the efficiency of dyeing process, winding density of cone and structure of cone, have been done literature, investigated earlier patents and done experimental studies. Especially winding density of the cones that prepared for dyeing to be more qualified is an important parameter that can influence the winding layer to absorb different amounts of dye. In this study, essentially experimental studies have been done to determine effect of dyeing on the winding density of cone and cone structure. During doing these experiments have been used different counts of %100 cotton ring yarns, have high coefficient of useful surface new dyeing cones and existing dyeing cones that were produced and used in Kucuker Textile Factory. Dyeing cones were prepared which were winding with different densities. Dyeing cones, have prepared with the cones are talking about have dyes under the same conditions. After cones dyeing some colour samples were taken from cones and these samples were measured with spectrophotometer and graphs were plotted with results. Studies have been identified as a result of that, have been observed that lower colour difference at cones which winding density 0,41 ve 0,43 g/cm3, during dyeing at 2 bar pressure. During using dyeing cones which have useful high surface coefficient, have been observed that colour differences in length of the cone diameter is lower than existing dyeing cones.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1447
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esra Yazır.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

228
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.