Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1453
Title: Minkowski 4-uzayında eğriler ve hareketlerin geometrisi
Other Titles: Curves on the Minkowski 4-space and geometry of motions
Authors: Tozak, Hatice
Advisors: Cansel Aycan Yormaz
Keywords: Metrik Fonksiyonu
Lorentz-Minkowski Uzayı
Hiperbolik Uzay
Koordinat ve Konneksiyonlar
Jeodezik
Üstel Dönüşüm
Frenet Çatısı
Metric Function
Lorentz-Minkowski Space
Hyperbolic Space
Neighbourhoods and Connections
Geodesics
Exponential Map
Frenet Frame
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. 1.Bölümde Yarı Riemann uzayı, Lorentz Uzayı, Minkowki uzayında iç çarpım ve özellikleri, vektörel çarpım, vektör yapıları, vektörler arasındaki açı kavramı ve hiperdüzlemler gibi Minkowski uzay zaman eğrileri ve hareketlerin geometrisi için temel tanım ve teoremlere yer verilmiştir. 2 . Bölümde ise eğrisel yapılardaki Riemann manifoldları üzerindeki uzunluk ve uzaklık, jeodezikler ve bunları da admissible aileler, minimalize eğrilerin durumu ve lokal minimalize durumları incelendi. 3. Bölümde konneksiyonlar, Üstel dönüşümler ve Normal komşuluklar ve normal koordinatlardan bahsedildi. 4. Bölümde Minkowski uzayında eğriler için Serret-Frenet formüllerinden yararlanarak yapı denklemleri oluşturuldu. İnvolüt ve Bertrand eğrileri incelendi. En son bölümde ise; yaptığımız çalışmalar için uygulamalara yer verildi. Çalışmalarımızın bazı geometrik uygulamalarına da değinildi.
This work consist of five chapters. The first chapter is about the basic definitions and theorems related to Semi-Riemann space, inner product and properties, metric function, angle between two given vectors, vector product, hyperplanes curves on the 4-dimensional Minkowski space and geometry of motion. The second chapter includes length and distance on the Riemann manifolds, Riemann geodesics, admissible families, case of minimizing curves and locally minimizing. In the third chapter, exponential map definition and basic properties,Normal Neighbourhoods and Normal Coordinates are introduced. The fourth chapter is composed of the involute curves in the Minkowski space, the geodesics of the Model space, the formulas of Serret-Frenet, Bertrand curve couple in the Minkowski space. In the final chapter, the applications for the study we have done were given, besides, some geometric applications of the study are mentioned.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1453
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice Tozak.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

180
checked on May 27, 2024

Download(s)

398
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.