Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1459
Title: Ağırlıklı kalanlar yöntemi ve bazı uygulamaları
Other Titles: The method of weighted residuals and its some applications
Authors: Uğur Yücel
Ökten, Mukaddes
Keywords: Galerkin Yöntemi
Kollokasyon Yöntemi
Alt Bölge Yöntemi
En Küçük Kareler Yöntemi
Momentler Yöntemi
Deneme Fonksiyonu
Yaklaşık Çözüm
Galerkin Method
Collacation Method
Subdomain Method
Least Squares Method
Method of Moments
Trial Function
Approximate Solution
Issue Date: Jul-2010
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümlerini bulmak için matematiksel bir yöntem olan ağırlıklı kalanlar yöntemi sunulmuştur. Bu yöntem, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, kimya mühendisliği, v.b. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Diferansiyel denklemler ve ağırlıklı kalanlar yönteminin kısa bir tarifinden sonra, yöntemin uygunluğu, programlamadaki kolaylığı, daha az bilgisayar işi ve doğruluğu gibi avantajlarını göstermek için bazı uygulamalar verilmiştir.
eking for approximate solutions of differential equations, is presented. This method is extensively used in the fields of fluid mechanics, heat transfer, chemical engineering, etc. After a brief description of differential equations and the method of weighted residuals, some applications are illustrated to show the advantages of the method such as convenience, simplicity in programming, less amount of computer work and accuracy.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1459
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mukaddes Ökten.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.