Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1490
Title: Yeraltısuyu kirletici kaynak yerlerininin ve boşalım geçmişlerinin diferansiyel gelişim algoritması kullanılarak belirlenmesi
Other Titles: Identification of groundwater contaminant source locations and release histories by using differential evolution algorithm
Authors: Gürarslan, Gürhan
Advisors: Halil Karahan
Keywords: Kirletici Kaynağı Belirlenmesi
Boşalım Geçmişi
MODFLOW
MT3DMS
Simülasyon/Optimizasyon
Diferansiyel Gelişim Algoritması
Contaminant Source Identification
Release History
Simulation/Optimization
Differential Evolution Algorithm
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tez çalışmasında bilinmeyen kirletici kaynak yerlerini, sayılarını, aktif stres periyotlarını ve boşalım geçmişlerini etkin bir şekilde belirleyen bir Simülasyon/Optimizasyon (S/O) modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen modelde simülasyon işlemleri MODFLOW ve MT3DMS paket programları ile, optimizasyon işlemleri ise diferansiyel gelişim algoritması ile gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen S/O modelinin performansı, iki adet hipotetik akifer modeli üzerinde gerçek ve hatalı gözlem verileri kullanılarak test edilmiştir. Birinci modelde, kaynakların yerleri ve sayılarının bilindiği varsayılarak potansiyel kaynakların boşalım geçmişleri elde edilmiştir. İkinci modelde ise kaynaklarla ilgili herhangi bir bilgi olmadığı varsayılarak potansiyel kaynakların yerleri, sayıları, aktif stres periyotları ve boşalım geçmişleri birlikte belirlenmiştir. Geliştirilen modelde literatürde verilen sonuçlardan daha iyi çözümler elde edilmiştir.
In this thesis, an efficient simulation/optimization (S/O) model is developed for unknown contaminant source locations, numbers, active stress periods and release histories. In the proposed method, the simulation process is carried out by MODFLOW and MT3DMS packages and the optimization process is carried out by differential evolution algorithm. The performance of the proposed S/O model is tested by two synthetic aquifer model with the true and the noisy observation data. In the first model, the release histories of the potential sources are obtained by assuming the source locations and numbers are known. In the second model; locations, numbers, active stress periods and release histories of the potential sources are determined by assuming there is no information about the source characteristics. The obtained results from the proposed model are better than the results given in literature.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1490
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gürhan Gürarslan.pdf4.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 27, 2024

Download(s)

52
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.