Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1504
Title: Denizli ili sınırlarındaki Büyük Menderes nehri ve yan kolu Çürüksu çayının su kalitesinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of water quality of the Big Menderes river (Denizli) and Çürüksu stream
Authors: Akyıldız, Gürçay Kıvanç
Advisors: Mustafa Duran
Keywords: Büyük Menderes Nehri
Çürüksu Çayı
Bentik Makroomurgasızlar
Canoco
Twinspan
Su Kalitesi
The Big Menderes River
Çürüksu Stream
Benthic Macroinvertebrates
Water Quality
Canoco
Twinspan
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Denizli İli sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri ve yan kolu Çürüksu Çayı'nın su kalitesini belirlemek amaçlı toplam 14 istasyondan, Ocak 2006-Aralık 2007 tarihleri arasında aylık olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik veriler toplanmıştır. Su kalitesi tayini için, Saprobi İndeks, BBI, ETBI, Rev. BMWP, CS, Klee (1991) ve Su Kalitesi Kontrol Yönetmeliği (1988) kullanılmıştır. İstasyonlardan alınan biyolojik verilerin Temel Bileşen Analizi ve Kanonik Uyum Analizi ile ordinasyon analizleri yapılmıştır. Biyoindikatör türleri belirleme ve sınıflandırma tekniği olarak İki Yollu İndikatör Tür Analizi (TWINSPAN) kullanılmıştır. Ayrıca fiziko-kimyasal veriler arasındaki korelasyonu belirlemek üzere MINITAB istatistik programı kullanılmıştır. Bu çalışma süresince elde edilen 15661 birey Taban Büyük Omurgasızlarından; Büyük Menderes Nehri (Denizli) ana kolu üzerinde, Mollusca şubesine ait 18 taksa, Platyhelminthes şubesine ait 1 takson, Annelida şubesine ait 8 taksa, Crustacea şubesine ait 7 taksa, Insecta (Hexapoda) sınıfından Pterygota altsınıfına ait ise 6 takım bulunmuştur. Bu takımlardan Ephemeroptera'ya ait 19 taksa, Odonata'ya ait 17 taksa, Hemiptera'ya ait 11 taksa, Trichoptera'ya ait 11 taksa, Diptera'ya ait 58 taksa ve Coleoptera'ya ait 6 taksa olmak üzere toplam 156 taksa tespit edilmiştir. Çürüksu Çayı ve yan kolu Sarıçay üzerinde ise; Mollusca şubesine ait 6 taksa, Annelida şubesine ait 2 taksa, Crustacea şubesine ait 3 taksa, Insecta (Hexapoda) sınıfından Pterygota altsınıfına ait ise 6 takım bulunmuştur. Bu takımlardan Ephemeroptera'ya ait 8 taksa, Odonata'ya ait 8 taksa, Hemiptera'ya ait 4 taksa, Trichoptera'ya ait 7 taksa, Diptera'ya ait 38 taksa ve Coleoptera'ya ait 1 taksa olmak üzere toplam 77 taksa tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda, Taban Büyük Omurgasızlarından toplam 184 taksa tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bu çalışmada 109 tür, Büyük Menderes Nehri için yeni kayıt olarak tespit edilmiştir.
In this study, total 14 sampling stations in The Büyük Menderes River (Denizli) and Çürüksu stream have established.to determination of water quality of the Big Menderes River (Denizli) and Çürüksu Stream. The biological and psycho-chemical datas were sampled monthly between the dates January 2006 and December 2007. From among the great variety of indices and scores available, we have selected the Saprobi Index, BBI, ETBI, Rev. BMWP, CS, Klee (1991) and Regulations of Water Pollution Control of Turkish Republic to determination the water quality of The Big Menderes River and Çürüksu Stream. The ordination analyse of the biological datas have established by Principal Component Analysis (PCA) and Canonical Correspondence Analysis (CANOCO). The Two-Way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) have used for determine the bioindicator species and classify the stations. In addition to this, MINITAB statistical programme have used to determine the correlations between the physco-chemical datas. At the end of this study, totally 15661 Benthic Macroinvertebrates were collected. Totally 156 taxa have collected from The Big enderes River. These are, 1 taxon from Platyhelminthes phylum, 18 taxa from Mollusca phylum, 8 taxa from Annelida phylum, 7 taxa from Crustacea phylum and 6 orders from the Pterygota subclass which is belongs to Insecta class have collected. 19 taxa from Ephemeroptera, 17 taxa from Odanata, 11 taxa from Hemiptera, 11 taxa from Trichoptera, 58 taxa from Diptera and 6 taxa from Coleoptera. Totally 77 taxa have collected from Çürüksu Stream. These are 1 taxon from Platyhelminthes phylum, 6 taxa from Mollusca phylum, 2 axa from Annelida phylum, 3 taxa from Crustacea phylum and 6 orders from the Pterygota subclass which is belongs to Insecta class have collected. 8 taxa from Ephemeroptera, 8 taxa from Odonata, 4 taxa from Hemiptera, 7 taxa from Trichoptera, 38 taxa from Diptera and 1 taxa from Coleoptera. 109 species are new recorded for the Big Menderes River in this study.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1504
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gürçay Kıvanç Akyıldız.pdf5.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

118
checked on May 6, 2024

Download(s)

220
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.