Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1507
Title: İklimlendirme sistemlerinde enerji tasarrufu ve sistemdeki akışkana katkılı sıvı ilavesinin ısı transferine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Energy saving at air conditioning systems and analyzing the efficiency on heating transfer using fluid with additive in the systems
Authors: Rasim Karabacak
Sülük, Haldun
Keywords: İklimlendirme
Enerji Tasarrufu
Katkılı Akışkan
Air-Conditioning
Energy Saving
Fluid With Additive
Issue Date: Jan-2010
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Artan enerji maliyetleri nedeniyle enerjinin kullanıldığı tüm sektörlerde enerji tasarruf çalışmaları zorunlu hale gelmiştir. Enerjiden yapılan tasarruf ile bireyler bu tasarrufu yaşamlarının başka bölümlerinde değerlendirebilir, işletmeler ise tasarruf sayesinde daha da rekabetçi olabilirler. Enerji tasarrufu sayesinde doğanın daha temiz olacağı da unutulmamalıdır. Bu çalışmada, iklimlendirme sistem elemanlarında yapılan enerji tasarruflarının yanı sıra, sulu ısıtma sistemlerinde kullanılan katkılı bir akışkanın enerji performansı incelenmiştir. Önce uygun karışım oranı tespit edildi, daha sonra kanatlı borulu ısıtıcıya sahip bir deney düzeneğinde su giriş-çıkış sıcaklığı, hava giriş-çıkış sıcaklığı, süre ve enerji tüketim değerleri ölçülmüştür. Enerji tasarrufu için kullanılan bu katkılı akışkanın daha erken ısındığı ve daha geç soğuduğu gözlemlenmiştir. Daha erken hedef sıcaklığına ulaştığı ve daha geç soğuduğu için enerji tasarrufu sağladığı, yapılan deneylerle ölçülmüştür. %50 katkılı akışkanın ve %50 şebeke suyu karışımın ideal olduğu, ve bu karışımın %100 şebeke suyu ile karşılaştırıldığında ısıtmada enerji tasarrufunun % 17 olduğu tespit edilmiştir.
In all industrial and residential, energy saving is an important subject due to increasing energy cost. Also, it helps to avoid environmental pollution. Thanks to energy saving, people and companies can reap a profit. Companies can more compete. In this study, energy performance of a fluid with additive used in heating system with water has been analyzed, beside energy saving doing thanks to air- conditioning system components. First of all, suitable mixture rate has been determined during experimental. After that, air enter-exit, water enter-exit, time and energy consumption values has been measured. As a result, the fluid with additive is heating earlier and cooling later than water. Thus, energy saving is done. 50% fluid with additive and 50% water mixture is ideal. When compare this mixture according to 100 % water , energy saving rate is 17%.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1507
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haldun Sülük.pdf5.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

56
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.