Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1516
Title: Kendi kendini temizleme özellikli pamuklu tekstillerde kumaş performans özelliklerinin araştırılması ve bu özelliğe sahip kumaşın oluşturulması
Other Titles: Investigating fabric performance properties in cotton textiles with self-cleaning properties and creating fabric which has this property
Authors: Gültekin, Tuğçe
Advisors: Sema Palamutcu
Keywords: Kendi Kendini Temizleme
Fotokataliz
TiO2
Pamuklu Tekstil
Self-Cleaning
Photocatalysis
Cotton Textiles
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada kendi kendini temizleyen kumaş oluşturulması amaçlanmıştır. Bunun için farklı soller hazırlanmıştır. Sol-jel metoduyla hazırlanmış TiO2 nano partikülleri daldırarak kaplama tekniği ile pamuklu tekstil yüzeyine kaplanmıştır. Karşılaştırma için ölçüt olarak ticari bir ürün olan Degusa P25 TiO2 fotokatalisti kullanılmıştır. Kaplanmış tekstil kumaşının kendi kendini temizleme etkinliğini değerlendirmek için pamuklu kumaşa çay lekesi uygulanmıştır. Numunelere fotokimyasal reaksiyon için ışınlama bir güneş simülatörü içinde uygulanmıştır. Işınlama süresince renkteki açılma kaplanmış tekstil yüzeyinin kendi kendini temizleme performansının belirlenmesi için ölçülmüştür. Sollerin içindeki titanyum miktarları ve sollerin zeta potansiyelleri de ölçülmüştür. Pamuklu kumaşın ana fonksiyonları üzerine kaplamanın etkisi; kopma mukavenet testi, yırtılma mukavemet testi, kat açılma açısı testi ve çay leke testiyle belirlenmiştir. Sonuçlar, TiO2 nano partikülleriyle kaplı numunelerin iyi kendi kendini temizleme özelliğinin elde edildiğini göstermiştir.
In this study was aimed to create self-cleaning fabric. For this was prepared different solutions.TiO2 nanoparticles was coated on the cotton textile surface via dipping coating technique .As a Commercial product available Degussa P25 TiO2 photocatalyst was used as benchmark for comparison. To evaluate the self-cleaning efficiency of modified textile fabric, tea stains was introduced on the cotton fabric. The irradiation of sample for a photochemical reaction has been carried out in the cavity of a solar simulator. Decrease in color during the irradiation was measured for the determination of self-cleaning performance of the modified textile surface. Titanium quantities in solutions and zeta potentials of solutions was measured. The effect of coating on the main functions of cotton fabric were determined by tensile strength test, tear strength test, crease recovery angle test and color change of tea stain tests. Results have shown that specimen modified with TiO2 nanoparticles and TiO2 powder have good self cleaning.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1516
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuğçe Gültekin.pdf8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

310
checked on May 6, 2024

Download(s)

256
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.