Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1529
Title: Alüminyum alaşımlarında blister oluşumu
Other Titles: Blister formation in aluminium alloys
Authors: Tan, Engin
Advisors: Derya Dışpınar
Keywords: Alüminyum
Aluminum
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Alüminyum alaşımlarının yüksek sıcaklık oksidasyonu (High Temperature Oxidation-HTO), ısıl işlem proseslerinde önemli bir yer tutar. Teori; bozunmanın, yüksek sıcaklıklarda uzun bir süre su buharına maruz kalmanın bir sonucu olarak ve ayrıca metalin içine difüze olmak suretiyle hidrojen porlarını oluşturan ve böylece yüzeyin hemen altında porozite ve blisterlere yol açan hidrojeni serbest hale getiren oksidasyon prosesi ile sonuçlandığını ileri sürmektedir. Bu hataların bazıları, işleme (talaş kaldırma) sırasında ortadan kalksa da, bu alt yüzey porozitelerinin fazlaca bulunması yüksek miktarda döküntülere (pullanma) neden olabilir. Bu nedenle, bu çalışmada alüminyum alaşımlarının ısıl işlemleri boyunca oluşan blisterlerin tam bir incelemesi yapılmıştır. Çalışmada, literatürde ilk kez olarak, bifilmlerin (double film-çift film) varlığının ve metal kalitesinin blisterlerin boyutu ve morfolojisine etkileri incelenmiştir.
High temperature oxidation (HTO) of aluminium alloys has been a major problem feature of heat treatment processes. The theory suggests that degradation as a result of long time exposure to high temperatures in the presence of water vapour results in oxidation process which releases hydrogen that diffuses into metal to form hydrogen pores; thus leading to subsurface porosity or blisters. Although some of these defects could be removed during machining, higher population of these subsurface pores may lead to high number of scraps. Therefore, in this study, a thorough examination of the blister formation during heat treatment of aluminium alloys was investigated. For the first time, the effect of metal quality and presence of bifilms on the size and morphology of blisters were examined.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1529
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Engin Tan.pdf15.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

154
checked on May 6, 2024

Download(s)

182
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.