Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1549
Title: Kural tabanlı karar verme mekanizmasına sahip sistematik araç seçim programı geliştirilmesi
Other Titles: Developing systematical vehicle selection program which has rule based decision making mechanism
Authors: Yılmaz, İlker Turgut
Advisors: Mustafa Bozdemir
Keywords: Karar Verme
Araç Seçimi
Kural Tabanlı Sistemler
Decision Making
Vehicle Selection
Rule Based Systems
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, tüketicilerin araç alırken karşılaştığı problemlere sistematik bir çözüm yaklaşımı sunulması hedeflenmiştir. Bu amaçla, sistematik bir araç seçim modeli geliştirilmiştir. Araç seçim modelinin üç temel aşaması bulunmaktadır. Bu aşamalarda sırasıyla; problemi tanımlama, optimum araç seçimi ve sonuç raporu hazırlama olarak özetlenebilir. Geliştirilen sistematik araç seçim modelinin yapısıyla uyumlu çalışabilen bir uygulama programı da hazırlanmıştır. Bu programın hazırlanmasında Visual Basic 6.0 programı kullanılmıştır. Programın problemi tanımlama aşamasında, istek-ihtiyaçların belirlenmesi sırasında, program arayüzü kullanıcıyla etkileşimli olarak çalışmaktadır. Hazırlanan program arayüzü, kullanıcının istekleri arasında olabilecek bazı tutarsızlıkları uzman görüşü doğrultusunda uyarılarla kullanıcıya bildirebilmektedir. Karar verme ve araç seçimi aşamasında, değerlendirme kartı yönteminin bilgisayara uyarlanması yapılmıştır. Kural tabanlı bir karar verme yapısı içerisinde iki farklı tip çözüm yöntemiyle birlikte araç seçimini yapılabilmektedir. Yapılan çalışmada kurallar kullanılmış olmasına rağmen çalışma bir uzman sistem çalışması değildir. Geliştirilen uygulama programının karar verme sistemi veritabanına ait bilgiler, uygulama hızının yükseltilmesi ve firmalara satış destek hizmetinin sağlanabilirliğini göstermek amacıyla sadece bir araç markasına ait bilgileri içerecek şekilde hazırlanmıştır. Programın ileri uygulamaları için daha fazla model ve araç girişi de yapılabilir. Araç seçim programı kullanılarak hızlı ve güvenilir bir karar verme işlemi gerçekleştirilir. Yapılan bu karar verme işlemine ait detaylı sonuç raporu, program tarafından otomatik olarak azırlanmakta ve seçime ait detayları kullanıcıya sunabilmektedir.
In this study it was aimed that presenting a systematical solution approaches to problems which are met by costumers when they are purchasing a vehicle. With this aim, a systematical vehicle selection model was developed. Vehicle selection model has got three main phases. These phases are summarized respectively, defining the problem, selecting optimum vehicle and preparing a result report. An application program which can work harmoniously with systematical vehicle selection model was prepared. This program was prepared using Visual Basic 6.0 program. During defining the wishes-needs in defining the problem phase, program interface works interaction with user. Program interface which was prepared can inform some of inconsistencies which can be formed among needs of customer, to user with point of view an expert. In the decision making and vehicle selection phase evaluation card method is adapted to computer. Vehicle selection can be made two by different types of solution method in rule based decision making structure. However rules are used in this study, it is not an expert system. Data which belong to data base of rule based decision making system of program was prepared including only one trademark?s data because of raising the application speed and showing useable of sale support service in companies. The next applications of program, adding different vehicles and trademarks can be done. With using vehicle selection program, rapid and dependable decision making process is carried out. Detail result report which belongs to decision making process is prepared automatically by program and it can be presented details which belong to selection, to user.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1549
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İlker Turgut Yılmaz.pdf3.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

350
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.