Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1555
Title: Hastane bilgi yönetim sistemlerinde OLAP yöntemleriyle karar destek modülü geliştirmek
Other Titles: Developing decision support module by using OLAP methods in hospital information systems
Authors: Taşer, Murat
Advisors: Abdulkadir Yaldır
Keywords: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
OLAP
Karar Destek Sistemleri
KDS
Data Transformation Services
DTS
Microsoft Analysis Services
Hospital Information Systems
Decision Support Systems
DSS
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Günümüzde sağlık sektörü, verilen hizmetten dolayı hastanın memnuniyeti, giderler ve kazanımlar, tanı ve tedaviye yönelik tıbbi araştırmalar gibi konularda karar vermeye yönelik bilgi açlığı çekmektedir. Çalışmada, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla, niteliksiz veri bombardımanı altında ne yapacağını şaşıran sağlık sektörü yöneticilerine, zaman dilimli ve çok boyutlu veri görünümü sağlayan OLAP analiz işlemi ışığında yol gösterilmeye çalışılmıştır. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastaneleri yöneticilerinin de fikirlerinin alınması sonucu, 16 değişik karar destek noktasında veri küpleri oluşturulmuştur. Kullanıcıların küplere kolayca ulaşması, üzerinde çalışabilmesi ve bu küpler sayesinde doğru ve özet bilgiye hızlıca ulaşmaları amacıyla bir uygulama geliştirilmiştir. OLAPPROG adını verdiğimiz bu uygulama, kullanıcılarının dice, slice, drill up, drill down gibi OLAP özelliklerinden yararlanmasını sağlamakla birlikte, küp görüntüsünün özelleştirilmesi, grafik çıktısının alınması ve farklı dosya formatları ile kaydedilmesi işlemlerini de yapabilmelerini sağlar. Veri transferi, zamanlanmış DTS paketleriyle yapıldığı için ve geliştirilen uygulama eklenen her yeni veri küpünü Microsoft Analysis Services’e bağlanarak otomatik olarak tanıdığından çalışmanın sürekliliği de sağlanmıştır. Çalışmada, Microsoft SQL Server 2000’in Database Server, SQL Agent, Data Transformation Services ve Analysis Services bileşenleri kullanılmıştır. OLAPPROG uygulaması ise Borland Delphi 7.0 yazılım geliştirme ortamında kodlanmıştır.
Health sector in nowdays is in lack of information on subjects such as patient satisfaction on given services, expenses and incomes, and medical studies on diagnosis and treatment. In this study, it’s aimed to guide the health sector administrators, who are confused under featureless data bombardment, by using OLAP analysis that provides time segment and multidimensional data view in order to prevent this need. By getting the opinions of Pamukkale University Education, Practice and Research Hospital administrators, data cubes on 16 different decision support points are formed. An application is developed in order to provide users to reach the cubes easily, to work on them and to reach correct information and summarise the information quickly with the help of these cubes. The application we named OLAPPROG provides the users to customize the cube view, to get the printout of the graphic and to save with different file formats in addition to benefit from the OLAP features such as dice, slice, drill up and drill down. Continuity of this study is also provided through the fact that data transfer is done by timed DTS packets and application recognizes each attached data cubes automatically by connecting Microsoft Analysis Services. In the study, Database Server, SQL Agent, Data Transformation Services and Analysis Services components of Microsoft SQL Server 2000 are used. OLAPPROG application is codded under Borland Delphi 7.0 software development package.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1555
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murat Taşer.pdf8.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 27, 2024

Download(s)

152
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.