Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1559
Title: RF haberleşmeli trafik yoğunluğu analiz sistemi uygulaması
Traffic jam analysis system application with RF communication
Other Titles: Traffic jam analysis system application with RF communication
Authors: Ahmet Özek
Aydemir, Nadir
TR45992
Keywords: Rf
ASK
Mikrodenetleyici
Trafik Sıkışıklığı
İndüktif Döngü Denetleme
Microcontroller
Traffic Jam
Inductive Loop Systems
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Otomatik olarak trafiği kontrol eden sistemlerin çalışması değişik trafik parametrelerinin geniş bir alanda ölçülmesine dayanmaktadır. Trafik yoğunluğu analiz sisteminde yola yerleştirilen indüktif döngü elemanının meydana getirdiği manyetik alanın, algılayıcının üstünden bir aracın geçmesi esnasında bozulmasının gözlenmesiyle araç geçişinin algılanması sağlanmaktadır. Bu çalışmada belli mesafede yerleştirilen iki modül sayesinde araç geçişi ve geçen aracın hızı tespit edilmektedir. Bu verilere zaman ve ortamın sıcaklık bilgilere eklenerek hafızaya kaydedilmektedir. Veriler uygun formda seri portla bilgisayara gönderilip, istatistiksel çıkarımlar yapılmaktadır.
A traffic control algorithm operated automatically depends on the measurement results of different traffic parameters in very wide area. Traffic jam analysis system is provide sensing vehicles passing over the loop with observing the distortion of the magnetic field which caused by loop when vehicles moves over the loop. In this thesis, through two module which located fixed distance, vehicle passing and velocity datas are determining and they are storing with temprature and time datas added. Then these datas seemly send computer with serial port communication for statistical inference.
URI: http://hdl.handle.net/11499/1559
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadir Aydemir.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.