Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1560
Title: Kot pantolon üretiminde bitim işlemlerinin ve farklı denim kumaşların fit üzerine etkileri
Other Titles: Effects of finishing and different denim fabrics to fit at jean production
Authors: Çakır, Nazan
Advisors: Güngör Durur
Keywords: Denim
Jean
Denim Üretim
Jean Üretim
Yıkama
Kumaş Boyutsal Değişim
Production of Denim
Production of Jean
Finish
Fabric Shrinkage
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Son yıllarda kumaş ve yıkama çeşitliliğinin artması ile denim ürün çeşitleri de artmıştır. Bu durum üretim sırasında birçok etkeni de beraberinde getirmektedir. Üretim esnasında ölçülerin istenen değerlerden farklı olmasından dolayı dar boğazlar oluşmaktadır, ölçülerin düzeltilmesi için üretim tekrarı yapılmaktadır. Bu çalışmada, denim üretimi yapan firmada karşılaşılan, farklı kumaş ve yıkama özelliğine sahip aynı modellerdeki ölçü sorunlarından yola çıkarak kumaş çeşitliliğinin ve yıkamanın model üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yaşanan bu ölçü problemlerinin kaynağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma öncesi öngörülen kalıpsal yapılabilecek değişiklikler, sonrasında yerini; üretimde yapılan kumaş çekme testleri sonuçlarının ürün çekme miktarları ile uyuşmadığı ve bu yönde nasıl düzeltmeler yapılabileceği sonucuna bırakmıştır. Hedeflenen, üretim öncesi yapılan testlerin sonrasında beklenen değerlerle uyuşmasıdır. Bu da ürünün ölçü kalitesini etkilediğinden kaliteli üretimi sağlamaktır. Fiti, kumaş ve yıkama ne olursa olsun istenen ölçülerde elde edebilmektir. Farklı iki kumaş ve beş farklı yıkamadan oluşturulan gruplar bütün aşamalarında detaylı bir şekilde takip edilerek ölçüm değerleri kontrol edilmiştir. Bu ölçüm sonuçları fitteki sapmaları, yıkama ve kumaş farklılığının ölçüye etkilerini ortaya koymuştur .
In recent years, product variety is increased by fabric and finishing diversity. These reduce many factors during production. Measurement difference on garments causes constraints during production. Re-productions are done for improving the measure. By this study, same styles with different denim fabric and finish which has measure problems has been analyzed and studied to find the effects of fabric and finish on same styles at a denim company. At the beginning of this project pattern changes are predicted but after the results pattern changes replace with fabric shrinkages improvement. Because the shrinkage test results that have been used at patterns are not compatible with the garment shrinkages, measurements were out of tolerance. This is directly effects the garment quality. This project needed to have the same fit whatever the fabric and finish is. Two fabrics and five finish applications have been chosen for this project. Fabric shrinkages, pattern tolerances, garment measurements are analyzed in this project.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1560
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazan Çakır.pdf3.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

194
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

2,626
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.