Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1568
Title: Perceptions on blended learning: A study on student and instructor experiences in an english preparatory program
Other Titles: Harmanlanmış öğrenme algısı: İngilizce hazırlık programında öğrenci ve öğretmen deneyimleri üzerine bir çalışma
Authors: Balcı, Ersin
Advisors: Turan Paker
Keywords: Harmanlanmış Öğrenme Algısı
İngilizce Hazırlık Programı
Öğrenci Ve Öğretmen Deneyimleri
Blended Learning Perception
English Preparatory Program
Student and Teacher Experiences
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The aim of the present study is to investigate the perceptions of the students and instructors on blended language learning in an English Preparatory Program. Blended learning in this context comprises the use of an online platform including language exercises, alongside face-to-face in-class teaching to support students learning. It is expected that having such blend would improve students’ learning and provide better outcomes in terms of language proficiency. As for the methodological design, 400 students and 100 instructors participated in the present study. For data collection, both qualitative and quantitative research tools were used. The data were collected in two academic terms. Questionnaires were used to get students’ and instructors’ views with regards to blended learning. Additionally, for in-depth analysis of the findings, semi-structured interviews were conducted with both students and instructors. The analysis of the findings revealed that students had both positive and negative attitudes towards the implementation of blended instruction. In addition, in interview extracts, some students reported that they were content with the idea but not the practice. It was also found that students’ attitudes towards blended learning did not change throughout the year after the first data collection at the end of the Fall semester. On the other hand, instructors expressed mostly positive opinions regarding the idea and the implementation of the blended instruction. While blended learning has the potential to reshape whole language teaching of the future, grounding this way of teaching onto contemporary pedagogical principles is critically important.
Bu çalışmanın amacı İngilizce hazırlık programında harmanlanmış eğitim üzerine öğrencilerin ve öğretmenlerin görüşlerini araştırmaktır. Bu ortamdaki harmanlanmış eğitim modeli yüz yüze eğitimin yanı sıra internet üzerinden yapılan dil öğrenmeye yönelik web-tabanlı çalışmaları içerir. Bu tarz bir harmanın öğrencilerin öğrenimini geliştirmesi ve dil yeterliliği anlamında daha iyi sonuçlar vermesi beklenmektedir. Araştırma yöntemi kapsamında, bu çalışmaya 400 öğrenci ve 100 öğretmen katılmıştır. Verilerin toplanması için, hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veriler iki ayrı akademik dönemde toplanmıştır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin harmanlanmış öğrenme üzerine görüşlerini almak için anketler kullanılmıştır. Ek olarak, bulguların daha detaylı analizi için hem öğrenciler hem de öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizi öğrencilerin harmanlanmış öğrenmenin uygulanmasına yönelik hem olumlu ve hem de olumsuz görüşlere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Mülakat görüşmelerinde de, öğrenciler harmanlanmış öğrenme fikrinden memnun olduklarını ama uygulamanın yetersiz olduğunu dile getirmişlerdir. Ayrıca, Güz dönemi sonunda elde edilen verilerle karşılaştırıldığında öğrencilerin görüşlerinin akademik yıl boyunca değişmediği gözlenmiştir. Öte yandan, öğretmenler harmanlanmış eğitim fikrinden ve uygulanmasından çoğunlukla memnun olduklarını belirtmişlerdir. Harmanlanmış eğitimin geleceğin dil öğrenme modelini değiştirme potansiyeli olmasına karşın, bu uygulamanın çağdaş pedagojik prensiplere dayandırılması çok önemlidir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1568
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ersin Balcı.pdf3.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

246
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.