Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1571
Title: Kentiçi yol yapım, bakım ve onarımı için coğrafi bilgi sistemi ile veri tabanı oluşturulması
Other Titles: Development of a database with gis for construction, maintance and repair of urban roads
Authors: Yetiş Şazi Murat
Altıntaş, Nesip Caner
Keywords: Coğrafi Bilgi Sistemi
Üstyapı Yönetimi
Geographic Information System
Pavement Management
Issue Date: Jan-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Gelişen teknoloji ile birlikte dünyada bilgi çağına geçilmiştir. Dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de teknolojinin gelişmesi bilgiye ulaşımı kolaylaştırmış ve bilgi sistemlerinin önemini arttırmıştır. Bilgi sistemleri, kurumlar için bilgilerin depolanması, sunulması, sorgulanabilmesi ile vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Ayrıca bilgi sistemleri yöneticilerin yatırım programlarında stratejik kararlar verilmesinde yol gösterici olmuşlardır. Ülkemizde etkin olarak kullanılan bilgi sistemlerinden birisi de Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) olmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) gelişmiş ülkelerde eğitim, ulaşım, sağlık, çevre konuları gibi pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. CBS ile yapılan uygulamalarda bilgiye erişim kolaylaşmıştır. İstenilen bilgiye hızlı, kolay ve net bir şekilde ulaşılabilme olanağı sağlamıştır. Kurumlar bu uygulamalar sayesinde verdikleri hizmetlerin kalitesini arttırmışlardır. Bilgilerin hızlı sunulmasının yanında doğru ve güncel olması da önemlidir. Sunulan bilgilerin sürekli güncel tutulması, CBS uygulamalarının etkin bir şekilde kullanılması bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Denizli’de seçilen pilot bölge kapsamında Denizli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol üstyapı çalışmalarının yapım, bakım ve onarım bilgilerinin CBS ile yönetimi konusu incelenmiş ve üstyapı yönetimi için güncellenebilir bir temel altlık oluşturulmuştur.
It was introduced into the information age with developing technology in the world. As in many countries in the world; in our country, the development of technology facilitates access to information and it has increased the importance of information systems. Information systems have become an indispensable element with storing information for organizations, submission and to be questioned. In addition, information systems have been guiding in granting strategic decisions of the managers of the investment program. One of the information systems used effectively in countries has been Geographic Information System (GIS). Geographic Information System (GIS) are used in many different areas such as education, transportation, and health care, environmental issues in developed countries. It has facilitated access to information in applications with GIS. It provides the ability to reach the information you need easily and clearly and faster. Institutions have increased the quality of services they provide thanks to these applications. It is also important being accurate and current in addition to information available quickly. To be updated information presented regularly is important for the effective use of GIS applications. In this study, in the scope of the pilot area selected in Denizli; the construction, maintenance and repair of the road pavement work carried out by the Municipality of Denizli examined the issue of management with GIS and has been established an updatable fundamental base for pavement management.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1571
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nesip Caner Altıntaş.pdf9.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

36
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.