Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1575
Title: Çocuklarda demir eksikliği anemisinde girelin, obestatin, nesfatin düzeyi
Other Titles: Evaluation of ghrelin, obestatin, nesphatin levels in children with iron defficiency anemia
Authors: Altıntaş, Selvi
Advisors: Dolunay Gürses
Keywords: Demir Eksikliği Anemisi
İştah
Girelin
Obestatin
Nesfatin
Iron Deficiency Anemia
Appetite
Ghrelin
Obesatin
Nesphatin
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Demir eksikliği anemisi (DEA) en sık görülen nutrisyonel anemi çeşididir. En çok karşılaşılan klinik şikayet ise iştahsızlıktır. Vücutta iştahın düzenlenmesinde görevli birçok karmaşık mekanizma ve hormon bulunmaktadır. DEA de görülen iştahsızlığın etiyolojisinin aydınlatılmasına yönelik sınırlı sayıda literatür çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; DEA tanısıyla izlenen hastalar ile sağlıklı kontrol grubu arasında iştah düzenleyici hormonlar olan girelin, obestatin, nesfatin-1 düzeyi arasında anlamlı fark var mıdır sorusuna cevap aramaktır. Çalışmamızda DEA tanısı konulan 50 çocuk hasta ile 50 sağlıklı kontrol grubu alındı. Tüm olgulardan 8 saatlik açlık sonrasında hemogram, serum demir, demir bağlama kapasitesi, serum ferritin, serum girelin, serum obestatin, serum nesfatin düzeyine bakıldı. DEA grubu ve kontrol grubu arasında serum girelin ve serum nesfatin düzeyi arasında istatiksel fark saptanırken (p<0,05), her iki grup arasında serum obestatin düzeyi arasında istatiksel anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Bu çalışmayla çocuklarda DEA’da görülen iştahsızlığın sebebinin iştahı baskılayan nesfatin-1 düzeyinin kontrol grubuna göre artmış olmasına bağlamaktayız. Girelin düzeyindeki artışın ise, nesfatinin baskıladığı iştahı arttırmaya yönelik kompanzasyon mekanizması olduğunu düşünüyoruz. Obestatin ile ilgili olarak anlamlı değişiklik saptamadık. İştah üzerinde birçok hormonun etkili olması nedeniyle DEA’de görülen iştahsızlığı açıklayacak kontrollu, geniş kapsamlı ve uzun dönemi içeren kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Iron deficiency anemia (IDA) is the most prevelant nutritional anemia. The most commonly presenting symptom is loss of an appetite. There is a lot of complicated mechanisms and hormones exists in an organism that regulates an appetite. However there is a few study find in literature that evaluate mechanism of an appetite loss in IDA. The aim of this study, respond the question of is there any significant difference of appetite regulatory hormones, ghrelin, obestatin, nesphatin-1 levels in between healthy controls and IDA patients. In our study was include 50 children diagnosed with IDA and 50 healthy controls. Complete blood count, serum iron, iron binding capacity, serum ferritin, serum ghrelin, serum obestatin, serum nesphatin levels were measured in all participants after 8 an hours starvation. Statistically significant difference was found between the IDA and controls groups for the ghrelin and nesphatin levels (p<0.05). However there was not any statistically significant difference between the groups for obestatin levels (p>0.05). According to our study, we thought that the reason for loss of an appetite in IDA was depended on increased in nesphatin-1 levels which that depressed an appetite. Ghrelin levels could increase as compansation to loss of an appetite secondary increased in nesphatin. There was not found significant difference in obestatin levels. Larger, randomised controlled studies were needed to evaluate loss of an appetite in IDA because lots of hormones regulate an appetite in IDA.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 2015TPF027 numaralı projesi olarak 23/10/2015 tarih ve 03 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1575
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selvi Altıntaş.pdf2.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

240
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.