Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1578
Title: Çocuk lösemi hastalarının febril nötropeni ataklarında pentraksin-3 düzeyinin c-reaktif protein ile karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of pentaxin-3 levels with c-reactive protein in febrile neutropenic attacks of childhood leukemia patients
Authors: Köse, Huriye Begüm Güney
Advisors: Mehmet Akın
Keywords: Akut Lenfoblastik Lösemi
Lösemi
Pediatri
Febril Nötropeni
C- Reaktif Protein
Pentraksin-3
Enfeksiyon
Acute Lymphoblastic Leukemia
Leukemia
Pediatrics
Febrile Neutropenia
C-Reactive Protein
Pentraxin-3
Infection
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Pediatrik akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalarında mortalitede başlıca belirleyici, febril nötropeni atakları olarak bilinmektedir. Hastalığın yönetimi, hastenede yatış süresinin kısaltılması, morbiditenin en aza indirgenmesini amaçlayacak şekilde antibiyotik tedavi rejiminin derhal başlanması konusunda febril nötropeni ataklarında erken tanı önem arz etmektedir. Günümüzde yapılan çalışmalarda rutin kullanımda olan CRP’in halen enfeksiyon konusunda sensitivitesini koruduğu bilinmektedir. Ancak enfeksiyon varlığında kanda geç dönemde yükselen CRP değerleri febril nötropeninin erken tanı almasında ve uygun antibiyotik tedavilerinin başlanabilmesindeki rolü kısıtlayıcı olmaktadır. Bu nedenle hastalara çoğu kez ampirik tedaviler başlanarak febril nötropeniye bağlı mortalitenin azalmasına çalışılmaktadır. Çalışmamızın amacı yeni enfeksiyon belirteçlerinden PTX-3’ün febril nötropeni ataklarındaki yükseliş paterninin CRP ile karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırmayı hastanemizde izlenen ALL hastalarının febril nötropeni ataklarının başlangıcında ve takip eden 48’nci ve 72’inci saatlerdeki CRP değerleri ile eş zamanlı alınan serum örneklerinde PTX-3 değerlerini karşılaştırdık. Sonuç olarak hastalardan alınan kan değerlerinde CRP de, febril nötropeninin ilk gününden itibaren azalma eğilimi gözlenmiş ve bu durum antibiyotik tedaviye yanıt olarak değerlendirilmiştir. PTX-3’ün tedavi süresince ölçülen kan düzeylerindeki değişimler CRP ye göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
The major determinant of mortality in pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients is known as febrile neutropenic episodes. Early diagnosis of febrile neutropenic episodes is crucial in the management of the disease, the shortening of the hospitalization period and the prompt initiation of the antibiotic treatment regimen aimed at minimizing morbidity. It is known that CRP, which is routinely used in current studies, still maintains sensitivity to infection. However, CRP values that are elevated in the late stage of infection are limiting the role of early diagnosis of febrile neutropenia and the initiation of appropriate antibiotic therapy. Therefore patients often start empirical treatments depending on the mortality reduction in the febrile neutropenia. The aim of our study is to compare the rise pattern of PTX-3 which among the new infection markers with CRP in the febrile neutropenic attacks. We compared the PTX-3 values in serum samples taken at the beginning of the febrile neutropenic episodes of ALL patients followed in our hospital and at the following 48th and 72th hours in the same time as the CRP values. As a result, there was a tendency for CRP to decrease after the first day of febrile neutropenia, and this was evaluated in response to antibiotic treatment. Changes in blood levels measured during treatment of PTX-3 were not statistically significant relative to CRP.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1578
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huriye Begüm Güney Köse.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 27, 2024

Download(s)

128
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.