Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1579
Title: Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda kalp-ayak bileği vaskuler indeksinin değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of cardio-ankle vascular index in age-related macular degeneration
Authors: Kaşıkçı, Seher Altıntaş
Advisors: Ebru Nevin Çetin
Keywords: Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu
Kalp - Ayak Bileği Vaskuler İndeksi
Arteriyel Sertlik
Subfoveal Koroidal Kalınlık
Age-Related Macular Degeneration
Cardio-Ankle Vascular İndex
Arterial Stiffness
Subfoveal Choroidal Thickness
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmada, yaş ve kuru tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) hastalarında arteriyel sertliği kalp ayak bileği vaskuler indeks (cardio - ankle vascular index [CAVI]) ile araştırarak hastalığın etyoloji ve risk faktörlerinin tanımlanmasına katkıda bulunmak ve yaş ve kuru tip YBMD hastalarında optik koherens tomografi (OKT) parametrelerini karşılaştırmak amaçlanmıştır. 40 adet kontrol (Grup 1), 40 adet kuru tip YBMD’li (Grup 2) ve 40 adet yaş tip YBMD’li (Grup 3) olmak üzere toplam 120 göz çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalara YBMD hastalarının tanı ve takibinde kullanılan Heidelberg optik koherens tomografi cihazı (Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany) ile santral makula kalınlığı, subfoveal koroid kalınlığı ve peripapiller retina sinir lifi tabakası kalınlığı (ortalama, nazal, inferonazal, superonazal, temporal, inferotemporal ve superotemporal) ölçülmüştür. Bununla birlikte tüm hastalara CAVI VaSera VS-1000 cihazı (Fukuda-Denshi Company, LTD, Tokyo, Japan) ile vaskuler indeks ölçümleri yapılmıştır. Üç grupta ortalama CAVI değerleri Grup 1’de 8,31 ± 0,96, Grup 2’de 8,92 ± 1,32, Grup 3’te 9,30 ± 1,46 olarak bulunmuştur. Grup 3’te ortalama CAVI değerleri Grup 1’e göre istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek saptanmıştır (p=0,002). Grup 3’te ortalama CAVI değerleri Grup 2’ye göre de daha yüksek bulunmuştur ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmamıştır (p=0,368). Grup 2’deki ortalama CAVI değerleri ise Grup 1’e göre istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek saptanmıştır (p=0,034). Grup 1’de yaş ile CAVI arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan pozitif yönde ilişki saptanmıştır (p= 0,112; r= 0,255). Grup 2’de yaş ile CAVI arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde zayıf düzeyde bir ilişki saptanmıştır (p= 0,024; r= 0,357). Grup 3’te yaş ile CAVI arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde orta düzeyde ilişki saptanmıştır (p= 0,008; r= 0,416). Üç grupta ortalama subfoveal koroid kalınlığı değerleri Grup 1’de 262,45 ± 63,96 ?m, Grup 2’de 215,20 ± 72,25 ?m, Grup 3’te 196 ± 79,57 ?m olarak bulunmuştur. Grup 1’deki ortalama subfoveal koroid kalınlığı değerleri Grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek saptanmıştır (p=0,009). Grup 1’deki ortalama subfoveal koroid kalınlığı değerleri Grup 3’e göre de istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek saptanmıştır (p<0,001). Grup 1’de yaş ile subfoveal koroid kalınlığı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan negatif yönde ilişki saptanmıştır (p= 0,945; r= - 0,011). Grup 2’de yaş ile subfoveal koroid kalınlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır (p= 0,007; r= - 0,420). Grup 3’te yaş ile subfoveal koroid kalınlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde orta düzeyde ilişki saptanmıştır (p= 0,001; r= - 0,522).
It is aimed to contribute to define the etiology and risk factors of age related macular degeneration by investigating the arterial stiffness of wet and dry type age-related macular degeneration (AMD) patients using cardio - ankle vascular index (CAVI) and also aimed to compare the optical coherence tomography (OCT) parameters of wet and dry type AMD patients. 120 eyes including 40 eyes as control group (Group 1), 40 eyes with dry type AMD (Group 2) and 40 eyes with wet type AMD (Group 3) 120 eyes were included in the study. Central macular thickness, subfoveal choroidal thickness and peripapillary retinal nerve fiber layer thickness (mean, nasal, inferonasal, superonasal, temporal, inferotemporal and superotemporal) of all patients were measured using Heidelberg optical coherence tomography (Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany) that has been used for diagnosis and follow-up of AMD patients. In addition vasculer index of all patients were measured using CAVI VaSera VS-1000 (Fukuda-Denshi Company, LTD, Tokyo, Japan). Mean CAVI values were 8,31 ± 0,96 in Group 1, 8,92 ± 1,32 in Group 2 and 9,30 ± 1,46 in Group 3. Mean CAVI value of Group 3 were found to be significantly higher (p=0,002) than Group 1. Mean CAVI value of Group 3 also were found to be higher than Group 2 but this difference was not statistically significant (p = 0,368). Mean CAVI value of Group 2 were statistically significantly higher than Group 1 (p = 0,034). There was a positive correlation between age and CAVI in Group 1 that was not statistically significant (p = 0,112; r = 0,255). There was a statistically significant positive correlation between age and CAVI in group 2 (p = 0,024; r = 0,357). In group 3, there was a statistically significant positive intermediate correlation between age and CAVI (p = 0,008; r = 0,416). Subfoveal choroidal thickness values were 262,45 ± 63,96 ?m in Group 1, 215,20 ± 72,25 ?m in Group 2 and 196 ± 79,57 ?m in Group 3. The mean subfoveal choroidal thickness value in Group 1 was statistically significantly higher than Group 2 (p = 0,009). The mean subfoveal choroidal thickness value in Group 1 was statistically significantly higher than Group 3 (p <0,001). A statistically insignificant negative correlation between age and subfoveal choroidal thickness (p = 0,945; r = - 0,011) was detected in Group 1. There was a statistically significant negative intermediate correlation between age and subfoveal choroidal thickness in Group 2 (p= 0,007; r= - 0,420). A statistically significant negative intermediate correlation was detected between age and subfoveal choroidal thickness in Group 3 (p= 0,001; r= - 0,522).
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 01.03.2016 tarih ve 02 sayılı toplantısında 11 numaralı kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1579
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seher Altıntaş Kaşıkçı.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

414
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.