Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1580
Title: Çok katlı çelik yapılarda yapı geometrisinin taşıyıcı sistem davranışına etkisi ve ideal geometrik formun belirlenmesi
Other Titles: Structure geometry of multi-storey steel structures effect on the behavior of frame system and determination of ideal geometric form
Authors: Çırpan, Burak
Advisors: Fatih Cetişli
Keywords: Çok Katlı Yapılar
Çelik Yüksek Yapılar
Geometrik Form
Yapı Davranışı
İdeal Form
Multi-Story Structures
Steel Structure
Geometric Form Structure Behavior
Ideal Form
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, 40 katlı kare, dikdörtgen, altıgen ve dairesel forma sahip çelik yüksek yapıların analizi yapılmış ve en ideal geometrik form belirlenmiştir. Modellerde ilk 3 katta alışveriş merkezi, mağazalar ve yaşam alanları diğer 37 katta ise konut veya işyerleri bulunmaktadır. İlk 3 katta kat yüksekliği 4.4 m diğer 37 katta ise 3.3 m olacak şekilde tasarlanmıştır. Yapılar 1.derece deprem bölgesinde yer almaktadır ve zemin sınıfı Z1 olarak belirlenmiştir. Binalarda taban alanları, kat yükseklikleri, yapı kullanım amaçları 4 model için de aynı değerler alınmıştır. Kolon, kiriş ve diyagonal elemanlarda Histar kalitesindeki çelik profiller döşeme betonlarında ise C30 kalitesinde beton kullanılmıştır. Yapılarda merkezi çelik çapraz perde sistemi tercih edilmiştir. Sonuç olarak, statik analizleri yapılan 4 farklı çelik yapı arasında en iyi ve ideal sonuçları dairesel forma sahip yapının verdiği gözlemlenmiştir. En kötü analiz sonuçlarını ise dikdörtgen forma sahip model vermiştir. Öneriler kısmında elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır.
In this study, 40 storey steel high rise buildings which are having square, rectangle, hexagon and circular plans are analyzed and optimum geometric form is determined. In the models thereare shopping centers, shops and living spaces in the first three floors; other 37 floors are chosen to be residental or business locations. The first three floors are having a storey height of 4.4. meters while the other 37 floors are havig a storey heigth of 3.3 meters. The buldings are located on the first degree seismic zone and ground class are designated as Z1. In the buildings the floor area, heights of the building and the purposes of the use were same for all of the four models. Columns, beams and diagonal members were chosen as Histar grade steel profiles. For the concrete floors concrete quality of C30 was preferred. In the buildings were having steel centrally braced moment resisting frames. As a result, among the four steel structures which were in different plans, circular plan was the most appropriate and economical. Rectangular formed model gave the worst analysis results. In the suggestions section, obtained results were evaluated and compared to each other.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1580
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burak Çırpan.pdf3.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

248
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.