Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1589
Title: Yarı-katı halde şekil verilmiş alüminyum alaşımlarının mekanik özelliklerine su verme sıcaklığının etkisi
Other Titles: Effect of quenching temperature on mechanical properties of semi-solid forming aluminum alloys
Authors: Güner, Ali Tekin
Keywords: Alüminyum
AA7075
Yarı-katı Şekil Verme
SIMA
Yaşlandırma
Aluminum
Semi-solid Forming
Aging
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Yarı-katı şekillendirme, genellikle alüminyum ve magnezyum alaşımlarına uygulanan, döküm ve dövme yöntemlerinin avantajlarını kombine eden, yenilikçi bir üretim yöntemidir. Alüminyum alaşımlarının yarı-katı halde şekillendirilebilmesi için homojen küresel tane yapısına sahip olmaları gerekmektedir. Bu tane yapısını elde etmek için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi SIMA (Stress Induced Melt Activated) prosesidir. Bu çalışmada SIMA prosesi uygulanmış AA7075 alaşımına farklı arametrelerle yaşlandırma ısıl işlemi uygulanarak, yaşlandırma parametrelerinin (özellikle su verme sıcaklığının) malzemenin mikroyapı ve mekanik özelliklerine etkileri incelenmiştir. Ayrıca döküm ve ısıl işlemler sırasında oluşan içyapı hatalarının malzemenin mekanik özelliklerine etkileri araştırılmıştır.
Semi-solid forming is a novel manufacturing process generally used for aluminum and magnesium alloys combining advantages of forging and casting. A homogenous spherical grain structure is needed for semi-solid forming of aluminum alloys. SIMA (Stress Induced Melt Activated) process is one of the commonly used methods to obtain this type of grain structure. In this study, effects of different aging parameters (especially quenching temperature) on mechanical and microstructural properties of SIMA AA7075 alloy were investigated. In addition, effects of microstructure defects formed during casting and heat treatments were investigated.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1589
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali Tekin Güner.pdf9.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

150
checked on May 6, 2024

Download(s)

378
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.