Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1610
Title: Denizli ilinde yayılış gösteren bazı endemik Allıum L. taksonlarının ekstraktlarının aktif bileşenlerinin karakterizasyonu, antioksidan ve antibakteriyal etkilerinin belirlenmesi
Other Titles: Characterization of active compounds, antioxidant and antibacterial effects of extracts of some endemic Allium L. taxa distributed in the Denizli province
Authors: Aydın, Çiğdem
Advisors: Ramazan Mammadov
Keywords: Allium
Antioksidan Aktivite
Antibakteriyal Aktivite
Bitki Ekstraktları
Allium
Antioxidant Activity
Antibacterial Activity
Plant Extract
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Denizli ilinde yayılış gösteren bazı endemik Allium L. taksonlarının (A.stylosum, A.sibthorpianum, A.deciduum subsp.deciduum ve subsp.retrorsum) soğan ve yapraklarının etanol, metanol, aseton ve benzin ekstraktlarının etken bileşiğin karakterizasyonu, antioksidan ve antibakteriyal aktiviteleri incelenmiştir. Antioksidan aktivitenin belirlenmesinde DPPH ve ß-karoten-Linoleik asit yöntemi kullanılmıştır. Antibakteriyal aktivite Escherichia coli ve Staphylococcus aureus bakterilerine karşı agar kuyu difüzyon metodu kullanılarak belirlenmiştir. En yüksek antioksidan aktivite (%81.38) A.sibthorpianum türünün soğan kısmının metanollü çözücü ile elde edilen ekstraktında görülmüştür aynı zamanda serbest radikal giderim aktivitesi (%74.80) en yüksek çıkmıştır. A. sibthorpianum soğanından elde edilen etanollü ekstraktı her iki bakteri türünde etkili olurken en yüksek antibakteriyal aktivite (7.9 mm çapında inhibisyon zonu) A. stylosum türünün yaprak kısmının etanollü ekstraktında görülmüştür. Ayrıca bu ekstrelerin toplam fenolik içerikleri de belirlenmiştir. Bu testler sonucunda A.sibthorpianum türünün soğan ekstraktlarının daha güçlü aktiviteye sahip olduğu tespit edilmiştir
In this study, the characterization of active compounds, antioxidant and antibacterial activities of ethanol, methanol, acetone and benzine extracts of bulbs and leaves of some endemic Allium taxa (A.stylosum, A.sibthorpianum, A.deciduum subsp.deciduum ve subsp.retrorsum) in the Denizli province were investigated. DPPH and ß_carotene-linoleic acid method were used in determination of antioxidant activity. Antibacterial activities were investigated by using Agar well diffusion method against bacterial Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The highest antioxidant activity (81.38%) was observed in methanol extracts of bulbs A. sibthorpianum species and at the same time A. sibthorpianum species has shown that the highest free radical scavenging avtivity (74.80%). It was obtained from ethanol extracts of bulbs A. sibthorpianum effect of type of bacteria while both the highest antibacterial activity (7.9 mm in diameter inhibition zone) was obtained ethanol extracts of leaves A.stylosum. In addition, total phenolics contents of these extracts were determined. These tests results indicated that bulbs extracts of A. sibthorpianum have strongest activity.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1610
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Çiğdem Aydın.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

216
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.