Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1614
Title: Farklı tür sıvı ortamlarda tutulan kestamid malzemelerde darbe dayanımının deneysel ıncelenmesi
Other Titles: Experimental research on the impact resistance of cestamide materials in different liquid environments
Authors: Turgut, Didem
Advisors: Mustafa Bozdemir
Keywords: Kestamid Malzeme
Nem Çekme
Dayanım
Cestamide Material
Moisture Absorbing
Strength
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kestamid malzemelerin dayanımlarının diğer benzer polyamid ve plastik malzeme cinslerine göre daha yüksek olması, daha kolay işlenmesi, pasa dayanıklı olması sebebiyle havacılık sanayinden, tekstil sanayine kadar birçok endüstri alanında yoğun bir kullanım alanı vardır. Sanayide birçok makine parçasının imalatında alüminyum, bronz, bakır vb. pahalı ve işlemesi zor malzemelerin yerine kestamid malzemeler tercih edilmeye başlanmıştır. Bu üstün özelliklerine rağmen kestamid malzemeler için nem faktörü ciddi olarak göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Kestamid malzemelerin talaşlı imalat öncesi ve sonrasında bekletildiği depo ya da istif alanlarında karşılaştıkları ortam şartlarındaki nem oranları, dayanım değerlerini etkilemektedir. Bu etkinin araştırılması için CNC tezgâhında aynı işleme şartlarında imal edilen 80x10x4 mm boyutundaki numune örnekleri hazırlanmış bu numuneler farklı nem yapıcı ortamlarda değişik sürelerde bekletilerek nem alması sağlanmıştır. Bu bekleme sonucunda oluşan su absorbu değerleri belirlenmiştir. Belirlenen değerlerde yapılan darbe deneyi sonrasında, nem etkisinin darbe dayanımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Makine yağı, saf su ve tuzlu su absorbe etmiş numuneler üzerinde yapılan darbe deneyi etkisi ile elde edilen değerler, sıvı ortamın durumu, bekleme süresi, malzeme tipi gibi girdi değişkenleriyle, ölçülen darbe dayanımı değeriyle ilişkilendirilerek tablolar ve grafikler halinde sunulmuştur.
There are frequently used in many industrial area in the aviation industry, textile industry because of cestamide material?s easier processing, resistant to rust resistance higher than other similar polyamide, plastic materials types. In the industry lots of machine tools manufacturing over the aluminum, bronze, copper etc. Are expensive and difficult to handle materials because of begun to prefer. Despite the superior properties of these materials of cestamide humidity should not be ignored as a factor in serious condition. Cestamide materials before and after machining rates, affects the resistance values faced by is held for warehouse or stacking are as moisture absorption. For this effect to investigation, CNC manufactured from the same processing conditions, 80x10x4 mm the sample size to take moisture, samples were kept at different durations in different humidity environments has been constructive. As a result of this waiting were determined water absorb values. After the impact test with values determined, the effect of moisture on the impact strength were investigated. On the samples absorbed Machine oil, pure water and salt water the effect of impact test values obtained with measured in relation to the value strength the liquid medium condition, waiting period, the input variables are presented in tables and graphs.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1614
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Didem Turgut.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

142
checked on May 27, 2024

Download(s)

126
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.