Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/163
Title: Ön lisans muhasebe öğrencilerinin kariyer planlamasını etkileyen unsurlar: Ege Bölgesinde bir araştırma
Authors: Özdemir, Serkan
Keywords: Kariyer Planlaması
Muhasebe
Ön Lisans
Publisher: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
Source: ÖZDEMİR S., “Ön Lisans Muhasebe Öğrencilerinin Kariyer Planlamasını Etkileyen Unsurlar: Ege Bölgesinde Bir Araştırma”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Sayı: 2, ISSN: 1302-258X, 103-121, 2010.
Series/Report no.: 12;2
Abstract: Bu çalışma ile muhasebe programında eğitim gören öğrencilerin muhasebe mesleği hakkındaki genel düşünceleri, mesleğin gelecekteki durumu hakkındaki düşünceleri, mesleki tercihlerinde etkili olan kişi veya grupların etki dereceleri ve mesleğin tercih edilmesinde etkili olan faktörlerin tespiti amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama yöntemi ankettir. Anket, bölgedeki 9 Üniversitede ön lisans Muhasebe Programı bulunan 35 meslek yüksek okulunda öğrenim gören 5800 üniversite öğrencisi arasından, kolayda örnekleme yoluyla seçilen 639 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans analizi, tanımlayıcı analiz ve faktör analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin meslek tercihlerinde etkili olan faktörler “Prestij”, “Mesleki Avantajlar” ve “Mesleki Güvence” olarak üç grupta toplanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/163
ISSN: 1302-258X
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ön Lisans Kariyer Plan.pdfAna Makale105.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

230
checked on May 6, 2024

Download(s)

268
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.