Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1654
Title: Ticari süprem ve ribana örme kumaşlarda hava geçirgenliği ve nem yönetiminin araştırılması
Other Titles: Investigation of commercial single jersey and rib knitted fabrics? air permeability and moisture management properties
Authors: Selli, Figen
Advisors: Yıldıray Turhan
Keywords: Hava Geçirgenliği
Nem Yönetimi
Giysi Konforu
Air Permeability
Moisture Management
Fabric Comfort
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı ticari amaçla üretilmiş olan örme kumaşların örgü tipi, iplik numarası ve gramajının konfor parametreleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaçla farklı iplik numaralarında, ham maddeleri % 100 pamuk olan süprem, 1x1 ribana, 2x1 ribana kumaşların hava geçirgenliği ve nem yönetimi özellikleri belirlenmiştir. Kumaşların hava geçirgenliği ve nem yönetim özellikleri sırasıyla TEXTEST FX3300-III hava geçirgenliği ölçüm cihazı ve SDL Atlas MMT nem yönetimi ölçüm cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Bulgularımız, çalışmada kullanılan kumaşlar arasında, süprem kumaşların en yüksek hava geçirgenliğine sahip olduğu ve iplik numarası inceldikçe tüm kumaşların hava geçirgenliği değerinin arttığı görüşünü desteklemektedir. Çalışmada kullanılan kumaşlar arasında süprem kumaşlar en iyi nem yönetim kapasitesine sahip kumaşlardır. Ayrıca bulgularımız, tüm kumaşlarda gramaj değeri azaldıkça ıslanma süresinin azaldığı, maksimum absorbsiyon hızı ve yayılma hızı değerlerinin arttığı görüşünü desteklemektedir.
The aim of the study was to determine the effects of knitting type, yarn count and fabric weight of commercial knitted fabrics on comfort parameters. For this purpose, air permeability and moisture management properties of 100% cotton single jersey, 1x1 rib and 2x1 rib fabrics were determined. Air permeability and moisture management properties of all fabrics were measured by using TEXTEST FX3300-III air permeability tester instrument and SDL Atlas MMT Moisture Management Tester, respectively. Our results suggests that single jersey fabrics are the most air permeable fabrics and air permeability of fabrics increases as yarn gets finer for all fabric types. Single jersey fabrics have the best most moisture management properties among all other fabrics used in our study. Our results also suggest that wetting time decreases, maximum absorbtion rate and spreading speed increases as fabric weight increases for all fabric types.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1654
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Figen Selli.pdf3.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

534
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.