Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1656
Title: İki boyutlu çerçeve sistemler ile temsil edilen mevcut betonarme binaların deprem performanslarının araştırılması
Other Titles: Investigation of seismic performance of two dimensional frames which existing building stock
Authors: Öz, İbrahim
Advisors: Şevket Murat Şenel
Keywords: Doğrusal Olmayan Analiz
Düşük Ve Orta Katlı Binalar
Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Dinamik Analiz
Existing Buildings
Non-Linear Analysis
Structural Properties
Structural Damage
Non-Lineer Time-History Anaysis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Özellikle son 30 yılda meydana gelen şiddetli depremlerin sebep olduğu can ve mal kayıpları, mevcut binalarımızın deprem performanslarının araştırılması gerektiğini göstermektedir. Söz konusu süreç içinde yenilenen yönetmelikler daha dayanıklı ve rijit binaların tasarımını gerekli hale getirmiş olmasına rağmen, yenilenen yönetmeliklerden önce inşa edilen ve mevcut yapı stoğumuzu temsil eden binaların çoğunlukta olması problemin eski binalara üzerinde yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. Tasarımı tamamlanan modellerin doğrusal olmayan analiz modelleri oluşturulacak ve statik itme analizleri yardımı ile binalara ait kapasite eğrileri hesaplanacaktır. Binalarda meydana gelecek deprem talepleri iki yöntemle belirlenecektir. Bunlardan ilkinde yönetmeliğimizde de belirtilen doğrusal ötesi statik hesap yöntemleri ile deprem talebi hesaplanacaktır. İkinci yöntemde ise 20’ ye yakın ivme kaydı kullanarak zaman tanım alanında doğrusal olmayan dinamik analiz yapılacak ve elde edilen yerdeğiştirme ve dayanım talepleri göz önüne alınarak binaların deprem performansları belirlenecektir. Binalardan elde edilen deprem performansları binalara ait yapısal özellikler ile karşılaştırılacak, performans üzerinde etkili olan yapısal parametrelerin neler olduğu belirlenecek, ele alınan yapısal parametreler birbiri ile karşılaştırılacak ve kıyaslanacaktır.
Especially in the last 30 years, the violent loss of life and property caused by earthquakes, shows that us seismic performance of existing buildings should be investigated. Concerned in the process renewed codes are more durable and rigid design of buildings necessitated welcome, although buildings that built before renewed codes the existing building stock, representing our building, the majority of the problem of the former buildings to focus on causes. Models which design process completed will be use for create nonlinear analysis models and capacity curves will calculate with static pushover analysis. Earthquake demands on frame buildings will be determined by two methods. In the first earthquake demands will be calculated nonlinear static calculation procedures specified in our regulations. In the second method using acceleration records to non-linear dynamic time-history analysis to be done, and the resulting displacement and strength requirements will be determined by considering the seismic performance of buildings.Obtained from the seismic performance of the building to the building to be compared with the structural properties , affecting the performance of structural parameters to be determined what are considered, and the structural parameters will be compared to be compared with each other .
URI: https://hdl.handle.net/11499/1656
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İbrahim Öz.pdf6.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on May 6, 2024

Download(s)

48
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.