Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1681
Title: Bir konteyner terminalinde istif vinçlerinin meta sezgisel yöntemler kullanarak çizelgelenmesi
Other Titles: Yard crane scheduling in a container terminal using meta heuristic methods
Authors: Koyuncuoğlu, Mehmet Ulaş
Advisors: Osman Kulak
Keywords: Konteyner Terminali
İstif Vinci Çizelgeleme
Sezgisel Yöntemler
Container Terminal
Yard Crane Scheduling
Heuristic Methods
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Uluslararası konteyner dağıtım ağlarının çıkış kapıları olan konteyner terminallerinin rekabet koşullarını, terminallerin verimliliği belirlemektedir. Rıhtımlarda ve depolama alanlarındaki vinçler ile bu iki bölge arasındaki taşıyıcı araçlar gibi terminal ekipmanlarının etkin kullanımı, terminal verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. Depolama alanlarındaki operasyonlarda kullanılan istif vinçlerinin çizelgelenmesi, terminal verimliliğinin artırılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu tez çalışmasında, istif vinci çizelgeleme (İVÇ) probleminde kullanılan, serbest ve paylaşımlı atama kurallarına yeni bir yaklaşım sunulmuş; müşteri önceliği ve atama kuralları kombinasyonlu olarak incelenmiştir. Bu kapsamda, bir veya iki istif vincinin eş zamanlı olarak konteynerlere atanması ve rotalama problemlerinin (NP-Zor) çözümü için karma tamsayılı matematiksel bir model, operasyonların toplam tamamlanma süresini minimize etmek amacıyla önerilmiştir. Genetik Algoritma (GA), Tabu Arama (TA), Nearest Neighbor (NN) ve Lin-Kernighan (LK) sezgiselleri tabanlı bir yaklaşım kullanılarak çözümlenen modelin sonuçları istatistiksel olarak analiz edilmiştir.
Conditions of competition in container terminals which are the exit gates of the international container handling networks depend on efficiency of the operations in these terminals. Effective use of the terminal equipments such as cranes in berths and in storage areas, transporter vehicles between these existing areas is one of the most important factor which affects the efficiency of terminals. Yard Crane Scheduling (YCS) which is used in the operations executed in storage area has an important role in improving the efficiency of a container terminal. In this study, a novel approach for free and restrictive deployment rules, which are used in yard crane scheduling, is presented and also customer priority and assignment rules are investigated in combination. In this context, for the purpose of minimizing the total completion time of the YC operations, a mixed-integer linear mathematical model is proposed to solve one or more yard cranes assignment problem and routing problem simultaneously. Results of this model which is analyzed by using Genetic Algorithm (GA), Tabu Search (TA), Nearest Neighbor (NN), and Lin-Kernighan (LK) heuristics, are presented with their statistical analysis.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1681
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu.pdf3.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

200
checked on May 6, 2024

Download(s)

132
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.