Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1686
Title: Bazı azometin boyarmaddeleri ve metal komplekslerinin yün kumaşlarını boyama özelliklerinin incelenmesi
Inspecting dyeing properties of some azomethine dyes and their metal complexes on wool fiber
Other Titles: Inspecting dyeing properties of some azomethine dyes and their metal complexes on wool fiber
Authors: Odabaşoğlu, Hakkı Yasin
Advisors: Osman Ozan Avinç
Keywords: Salisil Aldehit
Schiff Bazı
Metal Kompleks
Spektroskopi
X-ışınları
Yün
Asit Boyarmadde
Haslık
Renk
Boya Alımı
Saliccyl Aldehide
Schiff Base
Metal Complex
Spectroscopy
X-Ray
Wool
Acid Dye
Fastness
Color
Dye Exhaustion
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın ilk aşamasında salisil aldehit ve 3-etoksisalisil aldehit; anilin türevleriyle etkileştirilerek 21 tane Schiff bazı bileşiği sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin bileşimleri elementel analiz; spektroskopik özellikleri FT-IR, 1H-NMR, ve UV-Vis teknikleriyle; tek kristali hazırlanabilenlerin bileşiklerin yapıları ise X-ışını tek kristal kırınım tekniği ile aydınlatıldı. Schiff bazlarının 11 tanesinin uygun şartlarda Cu(CH3COO)2 ile etkileştirilmesiyle hazırlanan komplekslerin termik davranışları eş zamanlı TG, DTG ve DTA teknikleri ile incelendi. Çalışmanın ikinci aşamasında ise sentezlenen Schiff bazları ve Schiff bazlarının Cu(II) komplekslerinin yün liflerini boyama özellikleri araştırıldı. Bu amaçla önce optimum şartlar belirlendi sonra her bir bileşik ile yün lifli kumaşlar uygun şartlarda boyandı. Boyanan kumaşlara yapılan testlerle Schiff bazları ve Schiff bazlarının Cu(II) komplekslerinin boyarmadde olarak kullanılıp kullanılamayacağı araştırıldı.
In the first stage of this study, 21 Schiff base compounds were synthesized through reaction of aniline derivatives with salicyl aldehide and 3-ethoxysalicyl aldehide. Elemental, FT-IR and H-NMR analyses and visible area spectra determination were carried out for all synthesized dyestuffs. The structures of compounds based on one crystal were determined via X-Ray One Crystal refraction technique. Dye complexes were prepared with the reaction of eleven Schiff bases with Cu(CH3COO)2 under appropriate conditions. Thermal behaviours of these complexes were examined through simultaneous TG, DTG and DTA techniques. In the second stage of this study, Schiff bases and Cu(II) complexes of Schiff bases were applied to 100% wool fiber fabrics. Dyeing procedure was carried out at boiling temperature. Color, dye exhaustion and fastness properties were evaluated comparatively.
URI: http://hdl.handle.net/11499/1686
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hakkı Yasin Odabaşoğlu.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

96
checked on May 27, 2024

Download(s)

236
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.