Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1691
Title: Yapıştırılmış cıvata bağlantılarının dinamik yükler altındaki davranışlarının incelenmesi
Other Titles: An investigation of bolted joints with locked adhesive under dynamic loads
Authors: Ertürk, Murat
Advisors: Tezcan Şekercioğlu
Keywords: Kendiliğinden Gevşeme
Cıvata Bağlantıları
Yapıştırma
Self-Loosening
Bolted Joints
Adhesively Bonded Joints
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Cıvata bağlantılarında dinamik yüklerin etkisiyle meydana gelen kendiliğinden gevşemeyi önlemek için birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu çalışmada bu yöntemlerden biri olan anaerobik yapıştırıcı kullanılarak cıvata bağlantısının cıvata boyutuna, kaplama türüne ve diş tipine göre kendiliğinden gevşemeye karşı dayanımı incelenmiştir. Deneylerde üç farklı kaplanmamış, çinko ve çinko fosfat kaplı 8.8 kalite M10, M12 ve M16 normal ve ince diş cıvata kullanılmıştır. Deneyler pnömatik sistem ile çalışan test makinesinde yapılmıştır. Deneyler sırasında belirli zamanlarda makine durdurularak ultrasonik ölçüm cihazı ile cıvatadaki uzama değişimleri ölçülmüş ve ölçülen değerlerin çevrim sayısına göre değişimleri incelenmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda boyut etkisine göre en iyi dayanım M10 cıvatalarda, en kötü dayanım M16 cıvatalarda elde edilmiştir. Kaplama türüne göre en iyi dayanım çinko fosfat kaplı cıvatalarda, en kötü dayanım çinko kaplı cıvatalarda elde edilmiştir. Diş tipine göre ince diş cıvatalar normal diş cıvatalardan daha iyi dayanım göstermiştir.
In bolted joints many methods used to prevent self-loosening which caused by dynamic loads. In this study, strength of bolted joints were investigated against to self-loosening according to the bolt size, the type of coating and pitch using an anaerobic adhesive which is one of these methods. In experiments three different uncoated, zinc and zinc phosphate coated 8.8 grade M10, M12 and M16 coarse and fine pitch steel bolts were used. Experiments were made on test machine which works as pneumatic. Test machine was stopped at certain times during experiments and elongation changes measured by ultrasonic bolt meter and measured values were investigated by the number of cycles. As a result of experimental studies, for bolt size effect the best strength was obtained M10 bolts, the worst strength was obtained M16 bolts. For coating type, the best strength was obtained zinc phosphated bolts, the worst strength was obtained zinc coated bolts. According to pitch type, fine pitch bolts showed good resistant than coarse pitch bolts.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1691
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murat Ertürk.pdf3.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

440
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.