Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1692
Title: Tekstil nano partiküllerinin biyolojik arıtma sisteminde davranışı ve etkileri
Other Titles: Effects and behaviors of textile nanoparticles in biological treatment systems
Authors: Çalhan, Rahman
Advisors: Fehiman Çiner
Keywords: Nano Partiküller
Nanoteknoloji
Biyolojik Arıtım
Tekstil Atıksuyu
İnhibisyon
Respirometre
Nanoparticles
Nanotechnology
Biological Treatment
Textile Wastewater
Inhibition
Respirometer
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Nanoteknoloji gıda, tekstil, ilaç-kozmetik, kimya, malzeme, bilişim, otomobil ve metal endüstrileri gibi birçok sektörde her geçen yıl daha fazla uygulama sahası bulmakta ve artık insan hayatının vazgeçilmezi olmaktadır. Birçok uygulama alanının yanısıra çeşitli çevre projelerinde de nanoteknoloji son yıllarda hızla yaygınlaşmaktadır. Su, hava ve toprak kirliliğinin giderilmesini sağlayan alternatif arıtma teknikleri ve üretim kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması ve daha az atık üretimi sağlayan daha az hammadde ile üretim yapılan nanoteknolojiler/nanocihazlar, nanoteknolojinin çevre sektöründeki başlıca uygulamalarıdır. Ancak, çevresel uygulamalarında birçok avantajları olmasına rağmen nanoteknoloji ciddi çevre sorunlarına sebep olabilir. Bu çalışmada tekstil sektöründe, kumaşlara özellik kazandırmak amacıyla kullanılan nano partikül içeren sollerin, biyolojik arıtım üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla dört farklı yöntemle hazırlanan soller, evsel atıksu arıtma tesisinden alınan aktif çamur ile respirometrik deneylerde kullanılmıştır.
There are lots of applications of nanotechnology in different sectors like food, textile, medicine-cosmetics, chemistry, materials, automotive, IT and metal industries and becomes very indispensable for human life. In addition to these applications, in the recent years, it has been very common in environmental projects. Nanotechnologies/ Nano-devices which remove water, air and soil pollution as an alternative treatment method, and products which cause less waste and pollution and need fewer raw materials during manufacturing are main applications of nanotechnology in environmental sector. Although it has got many advantages in environmental applications, nanotechnology may cause some environmental problems, too. In this study, the effects of solutions which contains nanoparticles and which are used to gain some features to fabrics in textile sector are investigated. In this scope, solutions which prepared in four methods, and activated sludge from domestic waste water treatment plant are used in respirometric experiments.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1692
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rahman Çalhan.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 6, 2024

Download(s)

90
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.