Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1694
Title: Tel çekme sanayinde borlamanın endüstriyel uygulaması
Other Titles: Industrial application of boriding in the wire drawing industry
Authors: Yurtseven, Recep
Advisors: Ali Rıza Tarakcılar
Keywords: Borlama
Borlama Uygulamaları
Sertlik
Boriding
Applications of Boriding
Hardness
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Borlama, özellikle yüksek yüzey sertliği ve aşınma dayanımı sağlayan termokimyasal bir yüzey sertleştirme işlemidir. Üstün özelliklerine rağmen, özellikle ülkemiz sanayisinde yeterince kullanılmamaktadır. Aşınma ile malzeme kayıplarının ciddi rakamlara ulaştığı bilinmektedir. Yapılan çalışmayla, borlama işlemi gerçek çalışma şartlarında denenmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmamızda, tel çekme sanayinde kullanılan bir makine parçasının borlama ile aşınma dayanımının arttırılabilirliği araştırılmıştır. Malzeme olarak bu tip çalışma şartlarında sık kullanılan X165CrMoV12, X210Cr12 ve 60WCrV7 takım çelikleri ile fiyatı daha ucuz, ancak borlama kabiliyeti yüksek sade karbonlu C20 çeliği kullanılmıştır. Malzemelere 950?C sıcaklıkta 6 saat süre ile Ekabor®2 borlama malzemesi ile katı ortamda borlama işlemi yapılmıştır. Sonuç olarak, borlamanın uygun çalışma şartlarında kullanımı ile aşınma dayanımının arttırılabileceği kanaatine varılmıştır.
Boriding is a thermochemical surface hardening process that especially provides high surface hardness and wear resistance. In spite of paramount properties, especially in our country industry, boriding is not enough used. It is known that losing material reaches high level with wear. In this study, boriding process has been tested in genuine working conditions and the results have also been evaluated. In our study, it has been researched capability of wear resistance increment of a machine part which is using in wire drawing industry with boriding process. As material, X165CrMoV12, X210Cr12 and 60WCrV7 tool steels that frequently used these working conditions have been used. It has been also used C20 carbon steel that is cheaper and has high boriding capability. Powder boriding process has been carried out to these materials by Ekabor®2 boriding powder at 950?C temperature by 6h durations. As a result, it has been opined that abrasion resistance will be able to increase by using boriding process in favorable working conditions.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1694
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Recep Yurtseven.pdf4.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

80
checked on May 6, 2024

Download(s)

254
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.