Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1706
Title: Konteynır terminallerinde yerleşim düzenlemelerinin simülasyon ile analizi
Other Titles: Layout arrangements analysis with simulation in container terminals
Authors: Taner, Mustafa Egemen
Advisors: Osman Kulak
Keywords: Dolgu Tipi Konteynır Terminalleri
AGV Dağıtım Kuralları
Atama Stratejileri
Short Sea Container Terminals
AGV Dispatching Rules
Allocation Strategies
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Dünya yük taşımacılığının %80'inden fazlasının denizyolu ile yapılması göz önüne alındığında, konteynır taşımacılığının ülkeler açısından önemi rahatlıkla anlaşılmaktadır. Gelişen teknolojiyle yük gemilerinin taşıma kapasiteleri önceki yıllara oranla hızlı bir şekilde artmaktadır. Kapasitelerin artması terminallerin büyümesine neden olmaktadır. Hem kapasitelerin artması hem de uluslararası ticaret hacmindeki önemli artış; konteynır terminali yöneticilerini, fazla sayıda terminal operasyonlarını yönetebilmeleri için daha verimli yöntemler bulmaya teşvik etmiştir. Son yıllarda, konteynır terminallerinde verimliliği arttırmak için, tekrarlı terminal operasyonları üzerinde önemli yetkinliğe ve otomatik-kontrol teknolojisine sahip olan otomatik kılavuzlu araçlar (AGV) ve otomatik kaldırma araçları (ALV) kullanılmaya başlanmıştır. Yeterli rıhtım derinliğine sahip olan terminallerin aksine, iç denizlerdeki konteynır terminalleri, daha az rıhtım derinliğine sahip olmaları sebebiyle kıyıların doldurulmasıyla inşa edilmektedir. Bu tarz dolgu tipi konteynır terminalleri içerisinde yaygın olanlar; ?, L, ? veya ? rıhtımlı dolgu tipi yerleşime sahip olanlardır. Bu çalışmada, yaygın tipte rıhtıma sahip olan dolgu tipi konteynır terminalleri için simülasyon modelleri geliştirilmiştir. Geliştirilen modeller yardımıyla söz konusu terminaller için farklı AGV dağıtım kuralları ve atama stratejileri, belirlenen performans kriterlerinden yararlanılarak test edilmiş ve terminal yerleşiminin belirlenen performans kriterleri üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Sonuçlar, farklı AGV dağıtım kuralları ve atama stratejileri altında yerleşimin önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur.
When it's thought that more than %80 of world's bulk transportation is provided by the seaway, it's easy to understand the importance of container transportation in terms of countries. Vessel's load capacity is increasing rapidly by the developing technology in comparison to the previous years. Increasing capacities lead to development of terminals. Due to a significant increase in the volume of international trade and in capacities, container terminal managers were encouraged to find more efficient methods to be able to manage many operations. In recent years, in order to increase the efficiency in terminals, AGVs and ALVs have been used. Owing to their low berth depth, container terminals in Turkey are built as artificially filled near the coast. Terminals which are ?, L, ? and ? berth typed are the common ones among this kind of filled typed terminals. In this study, simulation models are developed for filled typed container terminals which have common berth types. Terminals, with the help of models developed for these rules, and the assignment of different AGV deployment strategies, and terminal layout has been tested using the specified performance criteria have been represented influence on the performance of terminals. Results indicate that under different AGV dispatching rules and assignment strategies, layout has a significant effect.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1706
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Egemen Taner.pdf4.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

66
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.