Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1712
Title: Acil serviste travmaya bağlı olmayan kas iskelet sistemi ağrılarında intravenöz parasetamol ve deksketoprofenin etkinliğinin karşılaştırılması: randomize, çift kör, kontrollü çalışma
Other Titles: Comprasion of efficacy of intravenous paracetamol and dexketoprofen for acute non-traumatic musculoskeletal pain in the emergency department: a double-blinded, randomized, controlled trial
Authors: Demirözoğul, Ezgi
Advisors: İbrahim Türkçüer
Keywords: Parasetamol
Deksketoprofen
Acil Servis
Kas İskelet Ağrısı
Paracetamol
Dexketoprofen
Emergancy Department
Musculoskeletal Pain
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı acil serviste travmaya bağlı olmayan kas iskelet sistemi ağrısıyla gelen hastalarda parasetamolle deksketoprofenin etkinliğini karşılaştırmaktır. Çalışma 2015 Ağustos ile 2016 Eylül tarihleri arasında üçüncü basamak şehir hastanesinde randomize, çift kör, kontrollü olarak tasarlandı. Travmaya bağlı olmayan kas iskelet sistemi ağrısıyla gelen hastalar iv parasetamol ve iv deksketoprofen grubuna randomize edildi. 10 cm’lik vizüel analog skala (VAS), numeric rating skala (NRS) ve verbal rating skalada (VRS) ağrı skorları kaydedildi. İki yüz hasta çalışmayı tamamladı. Hastaların 100’ü parasetamol, 100’ü deksketoprofen grubundaydı. Hastaların % 49’u (n=96) kadın ve yaş ortalaması 32,6’ydı. Altmışıncı dakika VAS skorlarındaki ortalama düşüş parasetamolde 6,44 ± 1,71 cm iken deksketoprofende 7,09 ± 1,44 cm olarak ölçüldü (p=0,001). Çalışmamızın sonucunda deksketoprofen ve parasetamolün travmaya bağlı olmayan akut kas iskelet sistemi ağrılarını istatistiksel olarak azalttığı, deksketoprofenin de parasetamole göre daha üstün analjezik etkinlik sağladığı belirlendi. Ayrıca boyun, omuz, sırt ve kalça-diz ağrılarında parasetamol ve deksketoprofenin etkinlikleri karşılaştırıldıklarında birbirlerine üstünlüğünün olmadığı saptandı.
The goal of this study was to compare the efficacy of intravenous dexketoprofen with paracetamol in the treatment of acute non-traumatic musculoskeletal pain. This double-blinded, randomized, controlled study was conducted in the emergency department of an urban tertiary-care hospital from August 2015 to September 2016. Patients who presented with non-traumatic musculoskeletal pain were randomized to iv paracetamol and dexketoprofen group. 10-cm visual analog scale (VAS), numeric rating scale (NRS) and verbal rating scale (VRS) pain scores were recorded. Two hundred patients were included in the final analysis. Of these patients, 100 (%50) received paracetamol; 100 (%50) dexketoprofen. The mean age was 32,6 years and 49% (n=96) were female. Median reduction in VAS score at 60 min was 6,44 ± 1,71 cm (mean±SD) for the paracetamol group and 7,09 ± 1,44 cm for the dexketoprofen group (p=0,001). As a result our study it is found that dexketoprofen and paracetamol statisticly diminish non-traumatic acute musculoskeletal system pains besides dexketoprofen has a superior analgesic efficacy compared to paracetamol. In addition, paracetamol equivalent dexketopofen in neck, shoulder, back and hip-knee pain.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 28.05.2015 tarih ve 2015TPF028 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1712
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ezgi Demirözoğul.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

200
checked on May 6, 2024

Download(s)

236
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.