Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1719
Title: Türkiye'de tekstil sektöründe istihdamın geliştirilmesi; Denizli ve Kayseri örneği
Other Titles: Improvement of human resources in textile and apparel sector in Turkey, case study of Denizli and Kayseri
Authors: Doğan, Nedim
Advisors: Sema Palamutcu
Keywords: Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü
Mesleki Eğitim
Kadın İstihdamı
İŞKUR
METEM
Textile and Apperal Industry
Vocational Training
Woman Employment
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Tekstil ve hazır giyim (THG) sektörü sanayi, ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalıdır. Birçok gelişmiş ülke sanayileşme sürecinde ilk olarak THG sektöründe faaliyette bulunmuştur. Türk THG sektörü ekonomimizin lider sektörlerinden birisi olup, son 10 yılda ihracat gelirleri ile toplam ülke ihracat gelirlerinin yaklaşık %25'ini karşılamaktadır. 2012 yılında sektörde yaklaşık 2 milyon kişi çalışmakta olup, kadın istihdamında ve toplam istihdamda Türkiye'nin en fazla istihdam yaratan sektörüdür. Kalifiye eleman eksikliği ülkemizin son yıllarda karşılaştığı ve kalıcı çözümler üretilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorun özellikle emek yoğun bir sektör olan THG sektöründe hem istihdam kayıplarının önlenmesi hemde sektöre yeni eleman temini için üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu çalışmada, THG sanayisi genel olarak, üretim, tüketim, ihracat ve ithalat verileri ile ele alınmıştır. Türk THG sektöründe istihdam ile ilgili kadın istihdamı ve esnek çalışma konuları incelenmiştir. Denizli'de ve Kayseri'de THG işletmelerinin İŞKUR'la olan bağlantısı, temininde güçlük çekilen meslek grupları, İŞKUR tarafından THG sektörü için açılan mesleki eğitim kursları incelenmiştir. Ayrıca METEM'lerin tekstil sektöründeki kalifiye eleman temini için düzenlediği mesleki eğitim kursları ve METEM'lerin öğretici kadroları araştırılmıştır. Son olarak THG sektörünün ülkemizde gelişerek varlığını sürdürülebilmesinin ön koşulları dikkate alınarak sektörün geleceği açısından yapılabilecek faaliyetler ile ilgili öneriler sunulmuştur.
Textile and apperal industry plays an important role in the period of countries' economic development. Most of the improved countries had passed through intensive textile and apperal sector employment during their improving decades. Turkish textile and apperal industry is one of the leader branch of the economy, has been maintaining about 25 % of the annual export income for tha last ten years. Nearly 2 million people are employed that the number represents the most highest employment ratio after agricultural employment numbers of Turkey. Provision of the sectoral employment requirements should be studied carefully for the sustainable and improved occurance of the textile and apparel sector. In this study, the history of the textile and apparel industry has been reviewed concerning current, import – export abilities and employment capabilities. Sector based human resource training programs tahta are carried out by governmental (İŞKUR-Turkish Labour Organisation) and non governmental (METEM-Vocational and technical training center) programs are surveyed for the case of Denizli and Kayseri where textile and apperal sector and the related sector are intensively exist. Adding the intensive analysis about the official training activies that had been going on in Denizli and Kayseri, woman employment, informal employment and flexible employment matters are reviewed in the sector. Requirements for the sustainable occurance and improvement of the sector in Turkey are discussed .and suggestions are summarized.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1719
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nedim Doğan.pdf2.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

40
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.