Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1732
Title: Denizli tarihi yerleşim ve arkeolojik yapılar coğrafi bilgi sistemi
Other Titles: Geographic information systems of historic residental areas and archeological structures located in Denizli
Authors: Güleç, Ömer
Advisors: Sezai Tokat
Keywords: Coğrafi Bilgi Sistemleri
Tarihi Yerleşim Yerleri
Arkeolojik Yapılar
Geographic Information Systems
Historic Settlements
Archeological Structures
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada daha çok, Denizli’de yer alan tarihi yerleşim ve yapıların güncel yazılım teknolojileri ile desteklenerek CBS uygulaması üzerinden sunulması ve kullanıcılara bir rehber olması üzerinde durulmuştur. Bu amaçla bu CBS uygulaması, arkeolojik yapıları ve tarihi zenginlikleri barındıran Denizli turizmi için yardımcı bir uygulama olarak önerilmiştir. Çevrimiçi bu uygulama ile Denizli’yi ziyaret edecek yerli ve yabancı turistler istedikleri yapı türünü kolayca bulabilecek, görsel ve akademik bilgiler ile ulaşım yollarına hızlı bir biçimde ulaşacaklardır. CBS veri toplama ve işleme yöntemleri farklılıklar gösterse de en uygun yöntemler seçilerek mekânsal veri tabanında toplanmış ve veriler görsel bileşenlerle yayınlanmıştır. Bu tez çalışmasının en önemli katkısı güncel ve sık kullanılan yazılım geliştirme teknolojileri kullanılarak diğer uygulamalar ile entegrasyonun sağlanmasıdır. Bu sayede uygulamanın geliştirilmesi kolaylaşmaktadır. Uygulama yöneticilerine güvenli, görsel ve ergonomik bir arayüz sunularak kullanım kolaylığı sağlanmaktadır.
This study focuses on the GIS application, supported by current software technologies being used as a guide for users in presenting historic residential areas and structures, located in Denizli. Due to this the GIS application has been recommended in being a helpful application for Denizli which hosts a range of archaeological and historical riches. With this online application domestic and foreign tourists planning on visiting Denizli, can easily find what type of structure they want, and will be able to quickly access images, academic information and road maps. Even though GIS data collection and processing methods differ, the most appropriate methods have been selected and collected on the spatial data bases. The most important contribution of this thesis is that it uses frequently used, up to date software development technologies providing integration with other applications. Therefor it’s easier to improve implementation. The data then has been published with visual components. A secure, visual and ergonomic interface has been presented to the administrators of the application that provides ease of use.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1732
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ömer Güleç.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on May 27, 2024

Download(s)

254
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.