Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1736
Title: Sosyal yardımların çalışma hayatındaki olumsuz etkileri: Tembellik
Authors: Teber, Vijdan
Keywords: Sosyal Yardım
Muhtaçlık
İstihdam
Yoksulluk
Social Help
Neediness
Employment
Poverty
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Yoksulluk, tarihin en eski dönemlerinden bu yana var olmakla birlikte üzerinde durulması gereken konuların en önemlilerinden biridir. Yoksulluk olgusunu hafifletmek veya en aza indirmek için uygulanan politikalardan biri de sosyal yardımlardır. Sosyal yardım politikaları doğru ve etkin bir şekilde uygulandığında yoksulluk üzerinde azımsanmayacak derecede bir öneme sahiptir. Bu açıdan projemin konusunu oluşturan sosyal yardım, istihdam ve yoksulluk kavramları çalışmamda detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Vakıftan yardım alanların işgücüne katılma durumları belirlenerek çalışma yaşamı içinde olmayanların bu durumlarında etkili olan sebeplerin üzerinde durulacaktır. Kişilerin çalışmamalarında sosyal yardımların etkisinin olup olmadığı araştırılarak, onları tembelliğe itip itmediği konusu tartışılacaktır. İlk bölümde; yoksulluk kavramı, yoksulluğun nedenleri, sosyal yardım kavramı ve önemi, sosyal yardımların özellikleri gibi konular anlatılacaktır. İkinci bölümde; Türkiye’de uygulanan sosyal yardım uygulamalarına değinilecek, üçüncü bölümde ise; Pamukkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ ndan yardım alan yirmi kişi ile yapılan derinlemesine görüşmenin bulguları tartışılacaktır.
Poverty is since ages one of the most important issues everyone needs to consider. To decrease or even counteract poverty, income support is an option. The importance of a right accomblished income support is nowadays essential. In my thesis with the topic “income support“ I will also explain the terms “policy of full employment“ and „penury“ explicitly. To ensure social security benefits you have to determine the reasons why it is needed. This is done by the research if someone really needs income support. I will also discuss whether income support makes the society idile and inactive. In the first paragraph I will consider the definition and the reasons for poverty, the definiton of “income support“ and ist importance. I will also express the exceptions of social help and contents like that. In the second parapraph the different income supports in turkey will be shown and explained. The third parapraph consist of the social aid organisation project in Pamukkale. Here I will present you my interviews with the twenty persons in authority of it and will discuss it furthermore.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1736
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vijdan Teber.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

178
checked on May 6, 2024

Download(s)

770
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.