Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1755
Title: Bazı bitkilerin hidroponik ortamda fitoremediasyon kapasitelerinin araştırılması
Other Titles: Studying phytoremediation capasity of some plants in hydroponic systems
Authors: Koca, Seda
Advisors: Yeşim Kara
Keywords: Hidroponik
Fitoremediasyon
NFT (Nutrient Film Tekniği)
Jojoba (Simmondsia Chinensis)
Ayçiçeği (Helianthus Annuus)
Hydroponic
Phytoremediation
NFT (Nutrient Film Technique)
Sunflower (Helianthus Annuus)
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada jojoba (Simmondsia chinensis)ve ayçiçeği (Helianthus annuus) bitkilerinin hidroponik ortamda fitoremediasyon kapasiteleri araştırılmıştır. Bu çalışma için nikel (Ni+2) ve kadmiyum (Cd+2) ağır metalleri kullanılmış, bitkiler bu ağır metallere belirli süreler ve dozlarda maruz bırakılmıştır. Çalışmamız için öncelikle, hidroponik sistemin en iyi kontrol edilen sisteminin hangisi olduğu araştırılmış ve NFT (Nutrient Film Tekniği) sisteminin parametrelerin kontrol edilmesi açısından diğerlerinden daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgilerden yararlanarak, pH, Isı, Nem, Işık gibi bitki gelişimin kontrolü açısından önemli olan parametrelerin bulunduğu bir sistem kurulmuştur. Kurulan hidroponik sistem üzerinde öncelikle düzgün çalıştığının gözlenmesi ve bitkideki fizyolojik değişimlere bakılması için biber bitkisinde ön çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda biber bitkisinin gelişiminin düzgün ilerlediği gözlemlenmiştir. Daha sonra toprakta yetişen ve sistemde yetişen bitkinin kök, gövde ve yapraklarındaki farklılıklar tespit edilmiştir. Hidroponik sistemin düzgün çalıştığının gözlemlenmesinden sonra, fitoremediasyon çalışması için jojoba (Simmondsia chinensis) ve ayçiçeği (Helianthus annuus) bitkileri sistemde çimlendirilip, Nikel (Ni+2) ve kadmiyum (Cd+2) ağır metallerinden hazırlanan 1,5 ve 7 ppm konsantrasyonundaki solüsyonda 96 saat bekletilmiştir. Daha sonra 25 oC oda sıcaklığında kurutulan bitkiler, bünyelerindeki suyun buharlaştırılması için yaklaşık 60dakika 80 oC etüvde bekletilmiştir. Ufak parçalara ayrılan bitkiden 1gram alınarak 8ml HNO3-HCIO4-H2O2 (2:1:1) asit karışımı üzerine eklenmiştir. Oluşan karışım 170 oC 3 saat ısıtıldıktan sonra soğutulmaya bırakılan içeriğin üzerine 2 ml H2SO4 ve 8ml'lik asit karışımından eklenmiştir. Oluşan solüsyon 2500 rpm de 5 dakika döndürülüp, döndürülen solüsyonun üst kısmında kalan yerden alınarak, daha sonra 1M HNO3ile25 ml ye tamamlanıp, AAS ( Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi ) cihazında içerisindeki ağır metaller ölçülmüştür. Yapılan ölçümler sonucunda jojoba (Simmondsia chinensis)ve ayçiçeği (Helianthus annuus) bitkilerinin belirli oranlarda ağır metali absorbe ettiği ortaya çıkmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1755
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seda Koca.pdf7.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

104
checked on May 27, 2024

Download(s)

220
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.