Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1776
Title: Cyclamen graecum link. ekstraklarının aktif bileşenlerinin karakterizasyonu, antioksidan ve histolojik etkilerinin belirlenmesi
Other Titles: The characterization of active companents of cyclamen graecum link. Extracts and the determination of their antioxidant and histological effects
Authors: Ramazan Mammadow
Metin, Hülya
Keywords: Cyclamen
Antioksidan Aktivite
Trake
Antioxidant Activity
Trachea
Issue Date: Jun-2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Geofitlerin en önemli özelliklerinden biri soğan, tuber ve rizomlarının içerdikleri etken maddeler sayesinde tedavi maksatlı kullanılmalarıdır. Bu etken maddeler birçok hastalığın sebebi olan vücuttaki zararlı serbest radikalleri etkisiz hale getiren antioksidan özelliğe sahiptirler. Geofitler arasında önemli bir cins olan Cyclamen L. Primulacea (Çuhaçiçeğigiller) familyasına aittir. Bu çalışmada Cyclamen graecum Link. türünün farklı çözücülerde (etanol, metanol, benzen, aseton) hazırlanmış ekstraklarının antioksidan aktivitesi ve trake dokusu üzerindeki histolojik etkisi değerlendirilmiştir. Antioksidan aktivitenin belirlenmesinde DPPH ve ß-karoten-Linoleik asit yöntemi kullanılmıştır. Cyclamen graecum Link. ekstraklarında en yüksek antioksidan aktivite (%80,2 ± 0,6) yerüstü kısmının etanollü ekstraktında elde edilmiştir. C. graecum bitkisinin 1 mg/ml/lik hazırlanan ekstraktlar arasında en yüksek serbest radikal giderim aktivitesi yerüstü kısımının etanollü ekstraktında (%97,3 ± 0,55) bulunmuştur. Ayrıca bu ekstrelerin toplam fenolik içerikleri de belirlenmiştir. Bitkinin 0,1 gr/lt ve 0,3 gr/lt ekstraktlarının oral olarak verildiği sıçanların trake dokusu mukus materyali nötral şekerlerinin yoğunluğunda, gruplar arasında belirgin bir farklılık gözlenememiştir.
One of the most important features of Geophytes is their use for therapeutic purposes thanks to their active substances found in onions, tuber and rhizomes. These active substances neutralize harmful free radicals in the body which cause many diseases showing their antioxidant properties. Cyclamen L. which belongs to Primulaceae (primula) family is an important genus in Geophytes. In this study, the histological effects on tracheal tissue and antioxidant activity of extracts prepared in different solvents (ethanol, methanol, benzene, and acetone) of Cyclamen graecum Link. were investigated. DPPH and ß-carotene-linoleic acid methods were used for the determination of antioxidant activity. The highest antioxidant activity (80.2% ± 0.6) in the Cyclamen graecum Link. extracts was obtained from ethanol extracts of the above ground part. The highest free radical removal activity in-between of extracts prepared with 1 mg/ml of C. graecum plant was found in the ethanol extracts (97.3% ± 0.55) of the above ground part. In addition, the total phenolic contents of these extracts were also determined. A significant difference could not be observed in the intensity of neutral mucosubstances of the trachea in the groups of 0,1 gr/L and 0,3 gr/L plant extracts administered orally to rats.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1776
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hülya Metin.pdf2.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.