Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1779
Title: Polimerik membranlar kullanılarak bazı metallerin sulu çözeltilerden destekli sıvı membran tekniği ile ayrılması
Other Titles: Removal of some metals from aqueous solution using polymeric membranes by supported liquid membrane technique
Authors: Hamza Korkmaz Alpoğuz
Kutlu, Tuğba
Keywords: Bakır
Copper
Kurşun
Lead
Membran Filtrasyon Tekniği
Membrane Filtration Technique
Membranlar
Membranes
Issue Date: Jan-2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, destekli sıvı membran sisteminde taşıyıcı olarak p-tert-bütil kaliks[4]aren amin türevi kullanılarak Cu2+ ve Pb2+ metal katyonlarının donör fazdan akseptör faza transportu incelenmiştir. Transport verimi üzerine farklı metal katyonları, karıştırma hızları, donör ve akseptör faz konsatrasyonları, taşıyıcı derişimi, çözücü etkisi parametreleri incelenmiştir. Her bir parametre için belirli zaman aralıklarında alınan numunelerin konsantrasyon değerleri AAS cihazında tayin edilmiştir. Deneyler sonucunda akış hızı ve geçirgenlik katsayısı değerleri hesaplanmıştır. Aynı zamanda kaliksaren bağlanmış Celgard 2500 membranının yüzey morfolojisindeki değişmeler SEM, AFM, Contact Angle cihazları ile karakterize edilmiştir. Sonuç olarak kaliksaren bileşiği destekli sıvı membranlarda taşıyıcı olarak kullanılabildiği ve Cu2+ ve Pb2+ metal katyonlarının transportunun başarılı bir şekilde gerçekleştiği gözlenmiştir.
In this study, the transport of Cu2+ and Pb2+ metal cations donor phase from acceptor phase through a SLM containing p-tert-bütil calix[4] arene amine used as a carrier were investigated. The influences of different metal cations, stirring speeds, the donor and acceptor phase concentrations, solvent quantity, the carrier concentrations parameters examined on the transport effiency. Concentration values of samples taken at spesific intervals for each parameter were determined by using AAS techniques. As a result of the experiments the flow rate and permeability coefficient values were calculated. Moreover, Celgard 2500 membrane containing calixarene surface morphology changes have been characterized by using AFM, SEM techniques and contact angle measurements. It is concluded; it was showed that calixarene compound can be used as carrier in SLM?s for transport of Cu2+ and Pb2+ metal cation.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1779
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuğba Kutlu.pdf5.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

156
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.