Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1781
Title: Denizli içme suyu şebekesindeki su kalitesi parametrelerinin zamana ve konuma göre değişiminin incelenmesi
Other Titles: Investigation of water quality parameters in denizli water supply network according to time and location
Authors: Fakir, Yücel
Advisors: Fatih Dikbaş
Keywords: Su Kalitesi
İstatistiksel Analiz
İçme Suyu Şebekesi
Zaman Serileri
Water Quality
Statistical Analysis
Drinking Water Distribution System
Time Series
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Denizli'nin içme suyunun bazı su kalitesi parametreleri araştırılmıştır. 2011 yılının Nisan ve Temmuz ayının ilk haftasına kadar olan zamanda şebeke üzerindeki 55 musluktan alınan örneklere ait değerler veri olarak kullanılmıştır. Bu örneklerin zamana ve konuma göre analizleri yapılmış tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış ve grafikleri gözlem süreleri boyunca çizilmiştir. Ayrıca pH, iletkenlik ve Serbest klor için minimum, maksimum ve ortalama değerleri için kontur grafikleri kordinatlı harita üzerine çizilmiştir. Elde edilen sonuçlar, su şebekesinin yönetiminde ve işletiminde katkıda bulunacak ve su kalitesi açısından risk taşıyan bölgelerin ve zaman dilimlerinin tespit edilmesi konusunda faydalı olacaktır. Geleceğe yönelik su kalitesi parametre tahminleri, yerinde ve zamanında önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. Ulaşılan bulgular Denizli ilinin içme suyu kalitesinin dinamik modellenmesinin de altyapısını oluşturacaktır.
In this study, some water quality parameters of Denizli water supply network are investigated. The values between April and July 2011 obtained from the 55 taps in the network were used as data. The analysis of these samples were made according to time and location, descriptive statistics are calculated and graphs for the observation period were drawn. Also, contour graphs for the minimum, mean and maximum values of pH, conductivity and free chlorine were drawn on cartesian maps. The obtained results will contribute to the management and operation of the water network and will be helpful in the determination of the locations and periods with pollution risk. The obtained findings will constitute a base for the dynamic modeling of the drinking water pollution in Denizli city.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1781
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yücel Fakir.pdf3.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

110
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.