Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1793
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCeyhun Karpuz-
dc.contributor.authorUysal, Barış-
dc.date2017-04-28en_US
dc.date.accessioned2017-05-11T06:25:33Z
dc.date.available2017-05-11T06:25:33Z
dc.date.issued2016-10-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1793-
dc.descriptionBu tez çalışması Pamukkakle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2015FBE036 nolu proje ile desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractBu tezde yeni olarak iki farklı tek bandlı yükseltici tasarlanacaktır. Smith abağı kullanılarak tasarlanan yükselticiler üzerinde indüktif yüklemenin etkisi incelenecektir. Tasarlanan iki farklı tek bandlı yükseltici devreleri birleştirilerek, nihai çift bandlı yükseltici yapısına ulaşılmıştır. Tasarlanan yükselticilerin saçılma parametrelerini (iletim (S21) ve yansıma (S11)) elde edebilmek için ABCD matrislerinden yararlanılmıştır. Bu matematiksel ifadeler bilgisayar destekli matematik programında yazılıp grafik çıktıları elde edilmiştir ve bu grafik çıktıları simülasyon sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda simülasyon sonuçları ile teorik sonuçların büyük ölçüde tutarlı olduğu görülmektedir. Tasarlanan tüm yapılarda taban malzemesi olarak bağıl dielektrik geçirgenliği 10.2, kalınlığı 1.27mm ve kayıp tanjantı (tan?) 0.0023 olan RT/Duroid taban malzemesi kullanılmaktadır. Giriş ve çıkış portları 50?’dur. Tasarlanan çift bandlı yükseltici RT/Duroid taban malzemesi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Ülkemiz savunma sanayisinin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanacak ve imal edilecek devrelerin ulusal anlamda büyük bir öneme sahip olabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda, önerilen tezin başarıyla sonuçlanması hem uluslararası mikrodalga literatüründe hem de ulusal savunma sanayisinde önemli bir yere sahip olacağı açıktır.en_US
dc.description.abstractIt is desinged as two new single-band amplifier in this thesis. Inductive loading will be examined on the amplifiers which designed using Smith charts. By combining two different single band amplifier circuits, obtained final two-band amplifier structure. Designed amplifiers scattering parameters (transmission (S21) and reflection (S11)) were used to obtain the ABCD matrix. The mathematical expressions are written in computer based mathematics program to obtain graphical outputs and compared with the graphical output of simulation results. Comparision of theoretical results with the simulation results shows that there is substantially consistent. All designed structures uses RT/Duroid substrate which’s properties are relative dielectric permittivity 10.2, the thickness of 1.27mm and loss tangent (tan?) is 0.0023. Both input and output ports are 50?. The simulation with experimental results appear to be in good agreement. Considering the defense industry of our country’s needs, amplifiers that will be manufactured and designed may also have a great importance in national sense. In this respect, the successful conclusion of the proposed thesis will have an important place both international literature and national defense industry.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectÇift Banden_US
dc.subjectYüksek Performansen_US
dc.subjectDüşük Gürültülü Yükselticien_US
dc.subjectDüzlemsel Yapılaren_US
dc.subjectDual Banden_US
dc.subjectHigh Performanceen_US
dc.subjectLow Noise Amplifieren_US
dc.subjectPlanar Structuresen_US
dc.titleUydu haberleşme sistemlerinin alıcı modülleri için çift-bandlı yüksek performanslı düşük gürültülü yükselticilerin (DGY) düzlemsel yapılar kullanılarak tasarımı: UHF ve S Bandı uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeDesing of dual-band high performance low noise amplifier (LNA) for receiver modules of satellite communication systems by using planar structures: UHF and S Band applicationsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid464981en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barış Uysal.pdf6.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on May 27, 2024

Download(s)

250
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.