Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1796
Title: Acil serviste akut migren atağına bağlı başağrısı tedavisinde oral parasetamol ve zolmitriptan’ ın etkinliğinin karşılaştırılması: Randomize kontrollü çalışma
Other Titles: Comparison of oral paracetamol and zolmitriptan efficacy in the treatment of acute migraine headache in emergency department: Randomize controlled trial
Authors: Arıkan, Cüneyt
Advisors: İbrahim Türkçüer
Keywords: Migren
Parasetamol
Zolmitriptan
Acil Servis
Migraine
Paracetamol
Zolmitriptan
Emergency Service
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Migren, baş ağrısı ile karakterize, tekrarlayan ataklar şeklinde ortaya çıkan ve diğer ilişkili semptomların eşlik ettiği, kronik ve bazen de ilerleyici bir hastalıktır. Acil servise başvuran hastalar arasında en sık baş ağrısı sebebi ise migrendir. Amacımız acil serviste akut migren atağına bağlı başağrısı tedavisinde oral parasetamol ve zolmitriptanın etkinliğinin karşılaştırmaktır. Prospektif, randomize, kontrollü olarak tasarladığımız araştırmamız, etik kurul onayı alındıktan sonra Ocak–Aralık 2016 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda yapıldı. Migren atağına bağlı baş ağrısı şikayeti ile başvuran toplam 200 hastayı dahil ettiğimiz çalışmamızda hastalar 2 gruba ayrıldı. 1. Gruba oral parasetamol, 2. gruba oral zolmitriptan uygulandı. Değerlendirme ölçeği olarak 100 mm’ lik vizüel analog skala (VAS) ve numeric rating skala (NRS) kullanıldı. Altmışıncı dakika VAS skorlarındaki ortalama düşüş parasetamolde 61,2 ± 17,5 mm iken zolmitriptanda 59,2 ± 19,3 mm olarak ölçüldü (p=276). Altmışıncı dakika NRS skorlarındaki ortalama düşüş ise parasetamolde 5,9 ± 1,7 puan, zolmitriptanda ise 5,7 ± 2,0 puan olarak ölçüldü (p=0,127). Çalışmamızın sonucunda oral parasetamol ve zolmitriptanın akut aurasız migren atağına bağlı baş ağrısı tedavisinde benzer derecede etkili olduğu tespit edildi. Oral yoldan kullanılan ilaçlar ile akut aurasız migren atakları kontrol altına alınabilir ve bu durum akut migren atağı ile acil servise başvuran hasta sayısını ve acil servise başvuran hastalarda iv girişim oranını önemli ölçüde azaltabilir.
Migraine is a chronic and sometimes progressive disorder, characterized by headache, recurrent episodes, and other associated symptoms. Migraine is the most common cause of headache among patients who applied to emergency services. Our purpose is to compare the efficacy of oral paracetamol and zolmitriptan in the treatment of acute migraine headache in an emergency department. A prospective, randomized, controlled researchwe have designed, after approval by the ethics committee; was performed between January and December 2016 in the Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine. In our study, which included a total of 200 patients presenting with a migraine headache complaint, the patients were divided into 2 groups. 1st group oral paracetamol, 2nd group oral zolmitriptan applied. A 100 mm visual analogue scale (VAS) and a numeric rating scale (NRS) were used as the evaluation scale. The mean decrease in the sixtieth minute VAS scores was 61.2 ± 17.5 mm in paracetamol and 59.2 ± 19.3 mm in zolmitriptan (p = 276).The mean decrease in the 60th minute NRS scores was 5.9 ± 1.7 points in paracetamol and 5.7 ± 2.0 points in zolmitriptan (p = 0,127). As a result of our study, it was determined that oral paracetamol and zolmitriptan were similarly effective in the treatment of acute migrainewithout aura headache. Oral medications can be used to control attacks of acutemigraine without aura, in this way the number of patients presenting emergency services with an acute migraine attack and the rate of iv intervention in patients presenting emergency services may be significantly reduced.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 16.12.2015 tarih,04 sayı ve 2015TPF039 numaralı kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1796
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cüneyt Arıkan.pdf861.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

28
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.