Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1811
Title: Mikrodalga gücünün kurutma zamanı ve kurutma kalitesi üzerine etkisi
Other Titles: The effect of microwave power on the drying time and drying quality
Authors: Kalender, Volkan
Advisors: Mustafa Gölcü
Keywords: Mikrodalga Çıkış Gücü
Otomasyon
Viyol
Kurutma
Microwave Output Power
Automation
Egg Tray
Drying
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Günümüzde geleneksel kurutma yöntemlerine alternatif olarak mikrodalga ile kurutma pek çok ürün için kullanılmaktadır. Ülkemizde daha çok gıda sektöründe kurutma çalışmaları yapılmaktadır. Mikrodalgaların etkin ısıtma gücü ile kurutma işlemleri daha hızlı gerçekleşmektedir. Böylelikle üretimin daha hızlı olmasıyla birlikte, maliyetler azalmakta ve daha çevreci bir üretim meydana gelmektedir. Bu çalışmada, viyolün farklı magnetron çıkış güçlerinde ve farklı bant hızlarında kurutma çalışmaları yapılmış ve mikrodalga gücünün kurutma zamanı ve kurutma kalitesi üzerine etkisi incelenmiştir.
Today, drying with microwave is used for many products as an alternative to traditional drying methods. In our country, drying studies are more performed in the food sector. The drying process with effective heating power of microwaves takes place more quickly. Thus, with production being faster, costs reduce and production occur in a more environmentally friendly. In this study, drying studies of egg tray have been performed in different magnetron output powers and band speeds. The effect of microwave output power have been examined on the drying time and drying quality.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1811
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volkan Kalender.doc2.39 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 27, 2024

Download(s)

22
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.