Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1894
Title: Aerobik kapasitenin belirlenmesinde kullanılan saha ve laboratuvar testlerinin karşılaştırması
Other Titles: Comparison of field and laboratory tests used to evaluate aerobic capacity
Authors: Alemdaroğlu, Utku
Advisors: Dündar, Uğur
Keywords: VO2maks
Kahmaks
Aerobik Kapasite
Mekik Testi
Bruce Protokolü
Yo-Yo Testi
VO2max
HR Max
Aerobic Capacity
Bip Test
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, maksimal oksijen tüketimini belirlemek için kullanılan Bruce, Mekik ve Yo-yo testlerinden formüller yardımıyla elde edilen indirekt VO2maks-tahmin değerleriyle, bu testlerde oksijen analizörü kullanılarak belirlenen direkt VO2maks-ölçüm değerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Denizli ili 1. amatör kümesinde farklı takımlar da futbol oynayan, yaş ortalamaları 21.92 ± 2.58 yıl, boy ortalamaları 176.14 ± 8.55 cm ve vücut ağırlıkları 72.28 ± 6.82 kg olan 14 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Denekler üç gruba ayrılarak ve her grup için en az üç gün arayla ve farklı sıralarla (random olarak) Bruce protokolü (BP) (laboratuarda) Yo-Yo testi ve Mekik testi (MK) (spor salonunda) uygulanmıştır. Çalışma sonucu formüller yardımıyla indirekt olarak hesaplanan VO2maks-tahmin ile direkt olarak ölçülen VO2maks-ölçüm değerleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca üç testten ayrı ayrı elde edilen VO2maks-ölçüm değerleri, KAHmax değerleri, VO2maks-tahmin değerleri ve RER değerleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar bağımlı gruplarda parametrik test olan tekrarlı ölçümlerde varyans analizi ve iki eş arasındaki farkın önemlilik testi ile yapılmıştır. Yapmış olduğumuz çalışma sonucunda testlerden elde edilen VO2maks-ölçüm değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı fark göstermediği (p>0.05), çalışmada deneklerin üç test sonucunda ulaştıkları en yüksek kalp atım hızı ve 220-yaş formülü kullanılarak hesaplanan KAHmaks değerlerinin arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Her üç test sonunda elde edilen VO2maks-tahmin değerleri ile VO2maks-ölçüm değerlerinin karşılaştırılması sonucu Yo-Yo ve Mekik testi için tahmin ve ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark çıkarken (p<0.05) Bruce testinde elde edilen değerler arasında anlamlı fark ortaya çıkmamıştır. Sonuç olarak Oksijen analizörü yardımıyla VO2maks belirlenmesinde ve KAHmaks belirlenmesinde bu üç test protokolü birbirlerinin yerine kullanılabilir ancak futbol oyuncularında aerobik kapasiteyi belirlemek için oksijen analizörü kullanılması gerektiği düşünülmektedir.
The purpose of this study was to compare VO2max- predict from the Shutle Run Test (SR), Yo-Yo Test and Bruce protocol (BP) with VO2max-measured by using an oxygen analyser. Fourteen amateur soccer players ( 21.92 ± 2.58 age, 176.14 ± 8.55 cm 72.28 ± 6.82 kg) playing in different teams in Denizli amateur league voluntered for the study. All players were seperated into three groups and the SR, Yo-Yo and BP tests were applied randomly for each group. At the end of the study, indirectly predicted VO2maks and directy measured VO2max was conmpared by using three different equations. Also, the results of VO2max-measured, RER and HR max in three tests were compared eachother. Comparasions were made by using ANOVA and Student t tests. No significant differences were found between measured VO2max and HRmax in t tests (p>0.05) and, while significant differences were found between VO2max-measured and VO2max-estimaded among two field tests (p<0.05) no significant difference was found amang the Bruce test .This study concludes that it is necessary to use ergospirometry to accurately estimate aerobic-capacity in soccer players.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1894
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Utku Alemdaroğlu.pdf1.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

424
checked on May 6, 2024

Download(s)

3,806
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.