Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1951
Title: Beyin iskemik hasarlarının 3B (üç boyutlu) anatomik değerlendirilmesi ve klinik belirtiler ile korelasyonu
Other Titles: 3D (three dimensional) evaluation of ischemic damaged brain area and correlation of them with clinical symptoms
Authors: Kurbetli, Nuriye
Advisors: Yasin Arifoğlu
Keywords: Beyin
İskemi
MR
BT
Klinik
Nöroloji
Semptom
3B
Bilgisayar Destekli Nörobilim
Brain
Ischemia
MRI
CT
Clinics
Neurology
Symptoms
3D
Computational Neuroscience
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: İskemik hasarlı beyin bölgeleri ile hastadaki nörolojik muayene bulguları arasındaki ilişki daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak, 3 boyutlu (3B) olarak değerlendirilmemiştir. Bu çalışmanın amacı, hastalardan elde edilen manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri üzerindeki kesitsel iskemik hasarlı beyin bölgelerini üç boyutlu (3B) hale getirerek incelemek ve hastanın klinik bulguları ile korele etmektir. Bu amaç için 105 hastanın görüntüleri bilgisayar destekli programlar ile 3B olarak incelenmiş ve rapor edilen klinik bulguları ile korelasyon yapılmıştır. Hasarlı Alanlar ile klinik bulgular arasında, istatistiki olarak anlamlı korelasyon bulunmuştur. Yapılan kranial görüntüleme teknikleri ile beyindeki iskemik alanlar tespit edilebilir. Aynı zamanda, nörolojik muayene ile de iskemik alan lokalizasyonu yapılabilir. Bu yolla günümüze kadar beynin birçok fonksiyonel bölgesi tanımlanmıştır. Fakat bu tanımlama genellikle 2 boyutlu kesitler üzerinden yapılmıştır. Bu çalışmada ilk defa 3B değerlendirme ile klinik bulguların korelasyonu yapılmaktadır. Çalışma sonuçları bilgisayar destekli nörobilim (compututional neuroscience) açısından kaynak olabilir. Temel ve klinik olarak yeni çalışmaların önünü açabilir.
The relationship between ischemic damaged brain area and upon clinical symptoms on patients have been shown in previous studies but not in 3D evaluation. The aim of study is to evaluate. ischemic damaged brain areas in 3D obtained from patient's magnetic resonans (MR) and computational tomography (CT) images and correlate them with clinical symptoms of patients. For this purpose, 105 patients' images were evaluated in 3D by computer- aided soft ware program and results were correlated with reported clinical findings of patients. Correlation has already been detected between damaged areas and clinical symptoms significantly. Damaged areas in the brain can be detected by performed cranial imaging methods. At the same time, localization of ischemic areas can be made by neurological examination. So far, many functional brain areas have been investigated by this way. But, this determination was usually made on 2D sections. In present study, correlation between 3D evaluation and clinical symptoms was made in the first time. Present study results can be source for the computational neuroscience. It can open the way of new researches in the clinical and basic sciences
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından (Proje No: 2016SABE003).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1951
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nuriye Kurbetli.docx2.78 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on May 27, 2024

Download(s)

104
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.