Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2008
Title: Elektrokonvulsif tedavide kas gevşetici olarak kullanılan mivakuryumun farklı etki başlama sürelerinin karşılaştırılması
Authors: Erdoğan, Botakyez
Advisors: Habip Atalay
Keywords: Mivakuryum
EKT
Nöromusküler Monitorizasyon
Mivacurium
ECT
Neuromuscular Monitoring
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Elektrokonvulsif tedavi (EKT), beyinde elektrik stimulasyon ile generalize nöbetlerin oluşturulduğu yaygın bir tedavi şeklidir. Konvülsiyon sırasında tonik klonik kasılmalara bağlı kırık ve çıkıkla sonuçlanan travma, solunum sorunları ve vital bulgulardaki değişiklikler zaman içinde işlemin genel anestezi altında ve kas gevşetici kullanılarak yapılmasını gerektirmiştir. Bu çalışmada kas gevşetici olarak kullanılan mivakuryumun iki farklı dozunun etki başlama süreleri, EKT’ye etkisi ve derlenme özelliklerini karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmamızda Psikiyatri Anabilim Dalı’nda yapılan 100 EKT uygulaması değerlendirildi. 0,75-1 mg/kg propofol indüksyonu takiben rastgele seçilen 50’şerli 2 grup üzerinden 1. gruba 0,08, 2. gruba ise 0,12 mg/kg mivakuryum verilerek 120 sn sonunda EKT yapılmıştır. Gruplarda hemodinamik parametreler değerlendirilmiş, nöromusküler monitorizasyon yapılmıştır. Mivakuryumun derlenme özellikleri ve EKT üzerine etkileri değerlendirildi. Propofol indüksyonu sonunda hemodinamik depresyon, EKT sonunda aktivasyon gözlendi. 0,08 mg/kg mivakuryum ile 120 sn sonunda %10’luk twich depresyonu, 0,12 mg/kg ile %20’lik twich depresyon izlendi. Her iki grupta tonik klonik kasılmalar kontrol edilebilir düzeydeydi. Derlenme sırasında ölçülen TOF değerleri 0,08 ile %95 ve 0,12 mg/kg ile %75 idi. Mivakuryumun 0,12 mg/kg ile 0,08 mg/kg’a göre daha geç derlenmiş olsa da kabul edilebilir düzeyde derlenme sağlarken EKT üzerine etkisi daha başarılı idi.
Electroconvulsive therapy (ECT) is a common form of treatment in which generalized seizures are formed by electrical stimulation in the brain. This procedure is done under general anesthesia with muscle relaxant over time since tonic clonic contractions during convulsions, result trauma caused from fracture and dislocation, and also respiratory problems and changes in vital signs. In this study, we aimed to compare the effects of two different doses of mivacurium used as a muscle relaxants, as for onset time, effect on ECT and recovery conditions. In our study, 100 ECT application were evaluated which is done in Department of Psychiatry. Following the induction dose of 0.75-1 mg/kg propofol,randomly configurated two groups of 50 ECT were selected. Group 1 were administered 0.08 and Group 2 0.12 mg/kg of mivacurium and ECT was performed after 120 seconds. Hemodynamic parameters were evaluated and neuromuscular monitoring was performed in the groups. The effects of mivacurium on recovery characteristics and ECT were evaluated. Hemodynamic depression was observed at the end of the propofol induction and hemodynamic activation was significant at the end of ECT. Mivacurium 0,08 mg/kg caused twitch depression of 10% and with 0.12 mg/kg twitch depression of 20% were observed after 120 seconds. Tonic clonic contractions were controllable in both groups. The TOF values measured during recovery was %95 with 0,08 and %75 with 0,12 mg/kg. Although mivacurium 0,12 mg/kg caused longer recovery time with respect to 0,08 mg/kg, an acceptable recovery and successful effect on ECT was observed.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2008
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Botakyez Erdoğan.pdf809.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on May 6, 2024

Download(s)

138
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.