Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2010
Title: Stratejik eğitim yönetimi çerçevesinde destek eğitim programlarının değerlendirilmesi
Authors: Seyyar, Oğuz
Hüseyin Kıran
Keywords: Stratejik Yönetim
Stratejik Planlama ve Destek Eğitim Programı
Issue Date: Aug-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çalışmamızda destek eğitim programları stratejik yönetim doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu çerçevede çalışmamız literatür tarama ve anket yöntemi ile incelenmiştir. Stratejik yönetim ve planlama gerçekleştirilen eylem ve programların istenilen sonucu elde etmesi amacıyla uygulanmaktadır. Özellikle dershanelerin kapatılmasından sonra destek eğitim programlarının önemi artmıştır. Destek eğitim programları hem eğitimin sürekliliğini sağlamakta hem de öğrencilerin sınavlara hazırlanmasında etkili olan bir sistemdir. Eğitim eşitliğinin sağlanması ve sınav başarılarının arttırılması için stratejik eğitim yönetimi sistemi destek eğitim programlarına da uygulanmalıdır. Çalışmamızda Denizli ilinde görev yapan 110 öğretmene “Stratejik Planlamaya Yönelik Algı Ölçeği” ve “Stratejik Yönetimde Karşılaşılan Sorunlar Ölçeği uygulanmıştır. Ölçekten elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda destek eğitim programlarının yönetim sistemleri içinde stratejik yönetim sisteminin uygulanmasının gerekliliği ortaya çıkarılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2010
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oğuz Seyyar.pdf742.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Oğuz Seyyar Onay.pdf31.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
oğuz seyyar onayy.pdf50.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.