Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2011
Title: Meslek liseleri yöneticileri gözüyle meslek liselerinin önemi, mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri
Authors: Gülhan, Asım
Keywords: Meslek Lisesi
Öğrenci
Okul Müdürü
Denizli
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Denizli Pamukkale, Merkezefendi ve Honaz ilçelerinde meslek liselerinde çalışan okul müdürlerinin mesleki ve teknik anadolu liselerinin önemi, mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerini içeren görüşleri incelenmiştir. Araştırmada “Görüşme Tekniği” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2016–2017 eğitim-öğretim yılı Denizli ili metropol ilçeleri Merkezefendi, Pamukkale ilçeleriyle Honaz ilçesinde meslek liselerinde görev yapan okul müdürlerinden oluşmaktadır. Söz konusu evrendeki 12 okul müdürüne ulaşılarak veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Görüşme formu; A. Meslek Liselerinin Önemi (2 Soru), B. Meslek Liselerinin Mevcut Durumu (6 Soru), C. Meslek Liselerinin Sorunları (6 Soru), D. Meslek Liselerinin Sorunlarına Karşın Çözüm Önerileri (5 soru) olmak üzere 4 başlık altında 19 sorudan oluşmaktadır. Okul yöneticileri tarafından mesleki ve teknik Anadolu liselerinin önemi, mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerinde, yasal düzenlemelerle birlikte, imajın düzeltilmesi, sorunların giderilmesi, olumlu ve yeterli rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yapılması, tercih edilme, yönlendirilme iş ve işlemleri için tedbirlerin alınması, yeterli yabancı dil ve mesleki yabancı dil eğitimlerinin verilmesi, kültür dersleri eksikliklerinin giderilmesi, ilgi ve yeteneklerine göre öğrenci alımı, meslek lisesi mezunu öğrencilerinin yüksek öğrenime yerleştirilmesi için tedbirlerin alınması ve fiziki yeterliliklerinin sağlanması gibi sorunları çözmeye yönelik tedbirlerle pek çok sorunun çözülebileceği ifade edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2011
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Asım Gülhan.pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

302
checked on May 6, 2024

Download(s)

306
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.