Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2012
Title: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin bağımlılık yapıcı madde kullanım durumları
Other Titles: Addictive subtance use in the sample of Pamukkale University Medical School students
Authors: Mehmet Bostancı
Mavili, Salih
Keywords: Bağımlılık Yapıcı Madde
Tıp Fakültesi Öğrencileri
Sigara
Addictive Subtance
Medical School Students
Cigarette
Issue Date: 2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Madde bağımlılığı, Türkiye’de ve Dünya’da artış gösteren bir sorundur. Madde bağımlılarının sayısı giderek artmakta ve yaş ortalamaları da düşmektedir. Madde kullanımının yaygınlığını ruhsal ve toplumsal etkenler, kentleşme, sanayileşme, göç etkilemektedir. Bu çalışmada bağımlılık yapıcı madde kullanımını etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamızın evrenini 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 1038 öğrenci oluşturmuş olup, örneklem seçimi yapılmadan tüm evrene ulaşılması hedeflenmiştir, öğrencilerin 822’ine (%79,1) ulaşılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, çalışmaya katılan kadınlarda ve erkeklerde sigara içme oranları yüksek saptanmıştır. Tek başına kalanlarda, erkek cinsiyette, anne öğrenim düzeyi yüksekliği, bitirilen okul türü, birlikte yaşadığı kişi, öğrencinin aylık geliri, dönem kaybı olanlarda, yakın arkadaşları sigara içenlerde, sigara içme düzeyi istatiksel açıdan da anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu değişkenler çoklu analizle değerlendirildiğinde ise yakın arkadaşlarının sigara içmesi ve erkek cinsiyet sigara içme sıklığını bağımsız olarak arttırdığı bulunmuştur. Aynı zamanda sigara içen öğrencilerde, diğer bağımlılık yapıcı madde kullanım oranları da yüksek bulunmuştur. Geleceğin doktorları olacak olan tıp fakültesi öğrencilerine, bağımlılık yapıcı madde kullanımının zararları, yol açabileceği hastalıklar, topluma verdiği zararlar ve bu alışkanlıktan kurtulma yöntemleri konusunda yeterli bilgi, donanım kazandırmanın gerekliliği açıktır.
Substance addiction is an increasing problem both in Turkey and in the world. The number of substance addicts has been increasing day by day while the mean age of substance addicts has been decreasing. Mental and social factors, urbanization, industrialization, and migration affect the prevalence of subtance abuse. This study investigates the spesific factors which effect the use of addictive substance. The population of the study is all students who study at Pamukkale University Medical School during 2015-2016 academic year. Out of 1038 total students, a sample of 822 students (%79.1) participated in the current study. The result of the study showed that smoking rates are high both among men and women. Multiple regression analysis showed that sex being a male and peer influence having a friend who smokes increase the likelihood. It is also found that drug use rates are higher in the sample of students who smoke. Overall, this study shows the importance of informing future medical doctors about substance addiction, its harmful effects for all society and also about preventive strategies.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2012
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Salih Mavili.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

178
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

202
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.