Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2015
Title: Karasu İlçesi (Sakarya) kıyılarından yakalanan bazı teleost balık türlerinin helmint faunası
Other Titles: Helmınth fauna of some teleost fısh specıes caught from the coast of Karasu (Sakarya) Dıstrıct
Authors: Serdar Düşen
Dobrucalı, Berkay
Keywords: Alosa Fallax Nilotica
Helmint Fauna
Karasu
Merlangius Merlangus
Mullus Barbatus
Sprattus Sprattus
Issue Date: Jul-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Şubat 2016-2017 tarihleri arasında Sakarya ili Karasu ilçesi sahilinden yakalanan, 81 adet tirsi (Alosa fallax nilotica), 65 adet çaça (Sprattus sprattus), 115 adet barbun (Mullus barbatus) ve 94 adet mezgit (Merlangius merlangus) balığı olmak üzere toplam 355 adet balık parazitolojik açıdan incelenmiştir. İncelenen balık örnekleri uygun habitatlardan ve balıkçılardan temin edilip, dondurulmuş bir şekilde Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Parazitoloji laboratuvarına getirilmiştir. Balıkların öncelikli olarak boy, kuyruk boy ve çatal boy ölçümleri yapılmış ve vücut boşluğu, solungaçlar, iç organlar olmak üzere parazitolojik olarak stereo mikroskop altında incelenmiştir. Yapılan bu araştırma sonucunda incelenen 355 adet balıkta nematoda grubuna ait toplam 810 adet Hysterothylacium aduncum (Rudolphi, 1802) parazit bireyi tespit edilmiş olup, bu parazit Alosa fallax nilotica’da (%62,96), Sprattus sprattus’ta (%46,15), Mullus barbatus’ta (%2,6) ve Merlangius merlangus’ta (%59,57) oranında gözlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada gözlenen Hysterothylacium aduncum türünün ince yapısının ülkemizde taramalı elektron mikroskobuyla (SEM) görüntülenmeside ilk kez yapılarak sözkonusu türün ince yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
In this study, 81 twaite shad (Alosa fallax nilotica), 65 european sprat (Sprattus sprattus), 115 red mullet (Mullus barbatus) and 94 whiting (Merlangius merlangus) 355 fish caught between in February 2016-2017 from Karasu Coast (Sakarya) and examined for parasitologically. Fish samples that are collected from the suitable habitats and local fishermen. Fish samples were quickly frozen with deep freeeze. These frozen samples are studied in Pamukkale University Faculty of Science and Biology Department Parasitology laboratuary. First, the lengths of fish samples, fish tails, and swallow tails have been measured and body cavity, gills and internal organs of fish were investigated for parasitologically under the stereo microscope. A total of 355 examined fish under this study 810 Hysterothylacium aduncum (Rudolphi, 1802) individuals (in nematoda group) were observed. This parasite has been observed in Alosa fallax nilotica (62,96%), Sprattus sprattus (46,15%), Mullus barbatus (2,6%) and Merlangius merlangus (59,57%) in infection rates. Furthermore, the first time detailed ultrastructure of Hysterothylacium aduncum parasite has been observed under scaning electron microscope (SEM) in our country.
Description: Bu tez çalışması Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2016FEBE029 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2015
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berkay Dobrucalı.pdf3.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

116
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.