Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2017
Title: Modüler depo yönetiminde A* temelli yeni bir algoritma önerisi
Other Titles: New algorithm suggestion based on A* in a modular warehouse management
Authors: Kenan Karagül
Dayıoğlu, Elif Gülfidan
Keywords: Modüler Depo
A* Algoritması
Sezgisel Yöntemler
Modular Warehouse
A* Algorithm
Heuristic Methods
Issue Date: Jul-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Günümüzde depo yönetimi lojistik zincirinin en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Etkin bir yönetim ve maliyetlerin en aza indirilmesi için depoların tam otomatik hale getirilmesi (yükleme - boşaltma, ayırma - istifleme, paketleri depolama ve geri alma işlemlerinin otomatikleştirilmesi) önemli bir konu haline gelmiştir. Depodaki işlemlerin tam otomatik olarak gerçekleştirildiği bu depolar modüler depo olarak tanımlanmaktadır. bu çalışmada, dikey olarak yükselip alçalan tekerlekli birim modüllerin bir araya gelmesiyle oluşan modüler bir depo için A* temelli bir sezgisel yöntem geliştirilmiştir. Depo içerisindeki paketlerin hedeflenen çıkış noktalarına minimum süre ve adımda ulaşmaları amaçlanmıştır. Önerilen yöntem mevcut veri kümeleri ile denenmiş ve çözüm süreleri bilimsel yazınlardaki çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, geliştirilen A* temelli yöntemin karşılaştırılan yöntemlerden daha iyi sonuçlar verdiği belirlenmiştir.
Nowadays, warehouse management is one of the most important components of the logistics chain. Full automation of the warehouses (automating loading - unloading, sorting - stacking, the storage and retrieval of packages processes) has become an important issue for effective management and lower costs. These warehouses, which are fully automated, are defined as modular warehouses. In this study, an A* based heuristic for modular warehouse consisting of orthogonal pop-up wheeled unit modules was developed. It is aimed to reach the targeted exit points of the packages in the warehouse in minimum time and step. The proposed method was tested with the available data sets and the resolution times were compared with those in the literature. As a result, it has been determined that the developed A * based method gives better results than the comparative methods.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2017
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elif Gülfidan Dayıoğlu.pdf4.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.